baráček.jpg

Obec Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves

Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční V PÁTEK 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a V SOBOTU 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
ARCHIV
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční V PÁTEK 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a V SOBOTU 24. května 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

PŘÍSPĚVEK VZDĚLAVATELE

Sir Frederick Grant Banting 
Narození: 14. listopadu 1891  *** před 125 lety 
kanadský lékař, který se svým spolupracovníkem objevil léčebné účinky inzulinu
Ceny: Nobelova cena za fyziologii a lékařství

5. března 2014 začíná postní doba * přísný post

201404velikonoce.jpg
Třetí neděle – „Kýchavá“ a věřilo se, ţe kolikráte toho dne kdo kýchne, tolik
let bude ţít. Také se říkalo, ţe kýchne-li třikrát, bude celý rok zdravý.
Šest postních nedělí – první byla „černá“, protoţe ţeny kvůli půstu
odkládaly pestré oděvy a nahrazovaly je nevýraznými barvami, hlavně černou

a modrou. Někde se nazývala Pučálka, to je podle jednoho z typických post-
ních jídel vařeného z luštěnin.

Druhá neděle se lidově nazývala různě, nejvíce však se ujal název „praţná“
Třetí neděle – „Kýchavá“ a věřilo se, ţe kolikráte toho dne kdo kýchne, tolik
let bude ţít. Také se říkalo, ţe kýchne-li třikrát, bude celý rok zdravý.
Čtvrtá neděle – „Druţná“. Přátelé se scházejí ke společnému posezení. Při
těchto setkáních se konzumovaly koláče zvané „druţebence“. V tento den se
Vážení sousedé a milé tetičky,
přináším Vám nové zprávičky... č. 3/2019

~ 2 ~

také chodívalo na námluvy – druţba se ţenichem šli do domu, kam chtěli na
velikonoční pondělí přijít poţádat o nevěstu.

Pátá neděle „Smrtelná“ či „Smrtná“. Velikonoce se blíţily a v kostelích se za-
halovaly kříţe. Tato tradice pochází zřejmě z doby počátku křesťanství.

Šestá neděle – „Květná“, nebo také „Květnice“. Byla poslední a nesla se ve
znamení památného Kristova vjezdu do Jeruzaléma. Obyvatelé ho tehdy vítali
palmovými ratolestmi, které jsou dodnes významným symbolem v ze-mích,

kde rostou palmy. U nás tuto funkci převzaly větvičky jívy, nebo jiných stro-
mů a keřů, které se daly v kostele posvětit a tím nabyly v očích lidu magickou

moc. Chránily dům i pole, zabraňovaly bolestem a nemocem. Proto se za-
strkovaly za obrázky nebo kříţ v místnosti, za krovy, dveře i okna a ponechá-
valy se po celý rok.
 
Út 19. březen 2019, 18:34:01 CET
vilonaz

* Ohlédnutí

20150801_SLAPY_TŘEBENICE.JPG
20150801_PRAHA_SLAPY_PRAHA.JPG
20150801PRAHA_SLAPY_PRAHA_VYŠEHRAD.JPG

* Ohlédnutí

20150628POUŤHUS1.jpg
20150628POUŤHUS21.jpg
20150628POUŤHUS5.jpg

* Ohlédnutí - Tryzna za utonulé - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA

20141102vltavankněz.jpg
20141102vltavanOLI.jpg
20141102vltavan.jpg
20141102vltavanMILI.jpg

"Porovnání historické trasy centrem českého hlavního města Prahy

20142106porovnánízima.jpg
20142106porovnáníléto.jpg

"Ohlédnutí * III. Staročeské máje v Kněževsi

201405májekněževes1.jpg
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy

"Účast v Betlémské kapli

6.7.2014_.jpg

"Ohlédnutí za Masopustní zábavou u sousedů OB Petra Gutha Smíchov

201402maškary.jpg

"Ohlédnutí za akcí "VEPŘOVÉ HODY S MAŠKARNÍ MERENDOU" - OB SVOJETICE

201402Svojetice.jpg

"Ohlédnutí za akcí "První hrnčířský masopust a zabíjačkové hody" OB Hrnčíře + Klub přátel Hrnčíř

201403hrnčíře.jpg
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one