baráček.jpg

Obec Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves

Sdílené kanceláře Uhříněves

Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.

Z historie Uhříněvsi

100. VÝROČÍ POVÝŠENÍ UHŘÍNĚVSI NA MĚSTO
100 LET MĚSTEM

První písemná zmínka o Uhříněvsi je stará asi 800 let a v dubnu příštího roku uplyne rovných 100, kdy počala být samostatným městem. A to už je dost dobrý důvod k oslavám, kterými vyjádříme svou radost nad udělením té výsady být součástí důležitých a vážených míst, jakož i vděčnost těm, kteří se o povýšení na ono ctěné polis jakkoli zasloužili…
Oficiálně se tak stalo dne 27. dubna roku 1913, kdy tehdejší rakouský císař a český král František Josef První podepsal dokument o povýšení městyse Uhříněvsi na město pro jeho věrnost, spořádanost a zdárný rozvoj. Současně bylo městu povoleno užívat městský znak, který o rok později navrhl, vytvořil a městu věnoval akademický malíř Jindřich Bubeníček.
Originální štít mistra Bubeníčka je instalován v kanceláři našeho pana starosty Velkou změnou pro Uhříněves bylo datum 1. července 1974, kdy se spolu s připojenými obcemi Pitkovice, Hájek a dalšími stává součástí Prahy 10. Po roce 1991, v souvislosti se vznikem nových městských částí a úpravou znaku hlavního města, získala Uhříněves také svůj prapor. Zdobí ho čtyři vodorovné pruhy v barvách modrá-červená-stříbrná-zelená.
Po novém správním uspořádání Prahy v červenci 2001 je Praha-Uhříněves spolu s městskými částmi Praha-Královice, Praha-Nedvězí, Praha-Kolovraty a Praha-Benice samostatným správním obvodem a od 1. 1. následujícího roku jednou z největších městských částí hlavního města Prahy - Prahou 22.
Ať už byla Uhříněves městskou částí, městem či vískou, vítala vždy s přátelskou náručí významné občany, které nemůžeme při oslavách nevzpomenout. Jedním z nich je již zmíněný akademický malíř Jindřich Bubeníček, který zde žil v letech 1914 až 1935 a jeho bratr Oto Bubeníček, rovněž akademický malíř a loutkář, který se v budově bývalé školy 31. října 1871 narodil, jakož i světově známý akademický malíř Tomáš Vosolsobě, či Josef Votruba a Rudolf Mlnařík. Oblast divadla reprezentuje J. František Čížek narozený v roce 1820, působící ve společnosti J. K. Tyla. Do Uhříněvsi za matkou na letní byt jezdil také literární kritik F. X. Šalda, doprovázený malířkou Zdenkou Braunerovou.
A nemůžeme nevzpomenout skutečných hrdinů z dob nezměrných bolestí, pro jejichž nejvyšší oběti dnes můžeme kráčet svobodnou zemí...
I v dnešní Uhříněvsi však žije, bydlí, pracuje či se narodilo nebo vyrůstalo nemálo těch, kteří nám činí život příjemnějším nebo snesitelnějším. Zmiňme například zpěvačku a moderátorku Heidi Janků, akademickou malířku Karolínu Pirklovovou-Gutovou, malířky Magdu Cubrovou a Stanku Čermákovou, poprockera Petra Koláře či Václava Noida Bártu, někdejší popovou divu Ivetu Bartošovou, tenoristu Vladimíra Krejčíka, motorkáře, testera, novináře a cestovatele Jaroslava Šímu, uměleckého fotografa Vlastimila Malého, hokejistu Tomáše Vlasáka, semifinalistu Superstar Lukáše Ondruše, spisovatele Romana Ráže či chovatele koní a tvůrce Baby boxů Ludvíka Hesse, nebo stávajícího provozovatele našeho divadla, herce a mima Bolka Polívku...
Ve výčtu těch, kteří činí kulturní a společenský život v Ugrina ves, jak se ve 13. století Uhříněvsi říkalo, bohatší, také nesmíme opomenout naše věhlasná hudební a pěvecká tělesa.
Dětský pěvecký sbor Jiskřička či Základní uměleckou školu Lyru.
Bez školních koncertů, besídek či výstav, jejichž úroveň a četnost nám mnohde tiše závidí, si tu naší „Uhří" už ani neumíme představit.
Ti všichni a to všechno, spolu s divadlem a muzeem, s domem legionářů, s Husovou kaplí a s kostelem Všech svatých, s židovským hřbitovem a synagogou, s chráněným územím v Oboře a s mnohým dalším, to vše jest Uhříněves. Oslavujme tedy své město a všechny ty báječné lidi v něm. Oslavme každou ulici, dům i okno, každičký štít. Oslavme práci jejich stavitelů, vyjádřeme jim zasloužené díky a s pokorou všem vzdejme hold.
Vždyť jedni tohle krásné místo vytvořili a jiní zvelebují, aby bylo dobré pro nás všechny - aby bylo dobré pro život.
Ivan Rosa
Logo oslav 100. výročí povýšení Uhříněvsi na město
.
.
 
Pá 12. prosinec 2014, 14:41:48 CET
vilonaz

* Ohlédnutí

20150801_SLAPY_TŘEBENICE.JPG
20150801_PRAHA_SLAPY_PRAHA.JPG
20150801PRAHA_SLAPY_PRAHA_VYŠEHRAD.JPG

* Ohlédnutí

20150628POUŤHUS1.jpg
20150628POUŤHUS21.jpg
20150628POUŤHUS5.jpg

* Ohlédnutí - Tryzna za utonulé - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA

20141102vltavankněz.jpg
20141102vltavanOLI.jpg
20141102vltavan.jpg
20141102vltavanMILI.jpg

"Porovnání historické trasy centrem českého hlavního města Prahy

20142106porovnánízima.jpg
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2022 05 15 NAVALIS
2022 05 15 NAVALIS

"Ohlédnutí * III. Staročeské máje v Kněževsi

201405májekněževes1.jpg
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy

"Účast v Betlémské kapli

6.7.2014_.jpg

"Ohlédnutí za Masopustní zábavou u sousedů OB Petra Gutha Smíchov

201402maškary.jpg

"Ohlédnutí za akcí "VEPŘOVÉ HODY S MAŠKARNÍ MERENDOU" - OB SVOJETICE

201402Svojetice.jpg

"Ohlédnutí za akcí "První hrnčířský masopust a zabíjačkové hody" OB Hrnčíře + Klub přátel Hrnčíř

201403hrnčíře.jpg
V nutném případě i mimo plánovaný termín svolá představenstvo Veleobce zasedání rychtářů žup a obcí bez žup
 
Pozvánka
 

Zasedání rychtářů žup a rychtářů obcí bez župy - sál Veleobce v SOBOTU 26. LISTOPADU 2022,  25. ČERVNA 202229. LEDNA 2022; 27. LISTOPADU 2021 od 9:30 hod.

Program

- zahájení a přivítání přítomných

- vzpomínka na zemřelé

- zpráva mandátové komise

- volba komise na usnesení

- schválení programu zasedání

- zpráva vzdělavatele

- zpráva syndičky

- zpráva rychtáře organizačního odboru

- zpráva rychtářky HFO

- zpráva berní

- zpráva slídilů účtů

- zpráva rychtáře černovického konšelstva

- zpráva rychtáře OTaK

- zpráva zodpovědného redaktora časopisu ČB

- zpráva panímaminky

- zpráva rychtáře

přestávka

- rozprava k předneseným zprávám

- volné návrhy

- návrh na usnesení a jeho schválení

- zhodnocení zasedání

- ukončení zasedání

skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one