baráček.jpg

Obec Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves

Sdílené kanceláře Uhříněves

Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.

PIETNÍ AKTY V UHŘÍNĚVSI * V OBŘADNÍ SÍNI * Na budově Uhříněveského muzea

* VE ČTVRTEK 5. KVĚTNA 2022 * PIETNÍ AKT k 77. výročí konce II. světové války u pomníku padlých na HUSOVĚ NÁMĚSTÍ * od 10:00 hodin
2022 05 05 pieta.jpg
 

Zastupitelstvo městské části Praha 22

Rada městské části Praha 22,

Komise kultury RMČ Praha 22,

Uhříněveské muzeum, Občanský spolek Uhříněves

a 162. ZO Českého svazu bojovníků za svobodu

srdečně zvou zástupce spolků, škol a občany

na

 

PIETNÍ AKT
k 77. výročí konce 2. světové války,

 

který se uskuteční

 

ve čtvrtek 5. května 2022 od 10 hodin

 

u pomníku padlých na Husově náměstí.

PŘED 6 LETY - 2016

P I E T N Í   A K T Y

Setkání účastníků Českého národního povstání s představiteli MO a GŠ AČR ... Sál MO Na Valech

Smuteční vzpomínka na gen. Štefánika ... Pomník u hvězdárny na Petříně

Pietní akt vzpomínce na padlé a umučené obyvatele, Modřany ... Pomník u Školy

Pietní akt vzpomínce na padlé a umučené obyvatele Horních Měcholup ... Pomník na Vartě

Vzpomínka na padlé a umučené obyvatele Hostivaře ... Hřbitov Hostivař - čest. pohřebiště

Pietní akt Staroměstská radnice
Hlavní město vrátí pamětní desky legionářů na Staroměstskou radnici Rada hlavního města Prahy souhlasila se znovuosazením dvou pamětních desek legionářů na budovu Staroměstské radnice. Praha přispěje i na obnovu pamětní desky sokolům. Desky legionářů budou vráceny na radnici v sobotu 2. července 2022 u příležitosti 105. výročí bitvy u Zborova, v níž zvítězili českoslovenští legionáři nad rakousko-uherskou armádou. V současné době jsou uloženy ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy a celková cena za jejich restaurování bude přibližně 107 000 korun s DPH. První pamětní deska je ve tvaru řeckého kříže s textem: „Zde jest uložena prsť z bojišť u Zborova, v Dobrudži, u Bachmače, u Terronu, na Sibiři a na Doss Altu“. Druhá bronzová deska nese text: „Pod touto deskou uchována jest prsť z bojiště verdunského věnovaná poselstvu obce pražské obcí verdunskou dne 25. dubna roku 1921.“ Současně pražská rada také souhlasila s poskytnutím daru sokolům k obnově pamětní desky, která připomíná jejich oběť v bojích o Slovensko v roce 1919. (red)
Radní hl. m. Prahy souhlasili s restaurováním a znovuosazením dvou pamětních desek legionářů na budovu Staroměstské radnice. Desky budou vráceny na radnici v sobotu 2. července 2022 u příležitosti 105 let výročí bitvy u Zborova, kde zvítězili českoslovenští legionáři. Současně radní souhlasili s poskytnutím daru sokolům k obnově pamětní desky, která připomíná jejich oběť v bojích o Slovensko v roce 1919.

Vzpomínka na Květnové povstání a Den vítězství ... Pomník barikádníků, u Mostu Barikádníků

Uctění památky padlých v Pražském povstání ... Pomník barikádníků, u Mostu Barikádníků

Promítání filmu Bojovníci od Sokolova ... Kino Atlas

Uctění obětí spojeneckých armád ... Ďáblický hřbitov

Uctění obětí heydrichiády ... Kobyliská střelnice

Uctění obětí války spojeneckých armád, ČNP, 1. čs. arm. sboru, letců, legionářů, gen. Klapálka a gen. Kutlvašra ... Olšanské hřbitovy

Uctění obětí Českého národního povstání ... Hřbitov Malvazinky

Pietní vzpomínka u pomníku maršála Koněva ... Ulice Jug. Partyzánů, Praha 6

Slavnostní nástup ke Dni vítězství ... Vítkov

Pitní vzpomínka u památníku II. odboje ... Klárov

Pietní akt ... Opatov 

Vzpomínka na 3 odboje ... Nám. Gen. Kutlvašra

Slavnostní položení věnců a květin k Památníku sovětských vojáků, již padli za osvobození Československa od fašismu Olšanské hřbitovy 2 – 4

Slavnostní koncert pro ruské a české veterány, věnovaný 71. výročí velkého vítězství a 71. výročí osvobození Československa od fašismu ... Velký sál Ruského střediska vědy a kultury v Praze

Pietní akt obětem II. sv. války ... Praha 4 - Spořilov

Pietní akt u pomníku zpravodaj. brigády ... Park Jezerka

Terezínská tryzna ... Národní hřbitov Terezín

Orelská pouť na Svatou horu ... Příbram

Pamětní odpoledne k 600. výročí mučednické smrti Jeronýma Pražského ... Kostel sv. Václava na Zderaze

Tematická konference k 600. výročí upálení Jeronýma Pražského ... Velký sál Ruského střediska vědy a kultury v Praze

 
V ÚTERÝ 26. ŘÍJNA 2021 od 10:00 hodin PIETNÍ AKT NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ Pietní akt u příležitosti 103. výročí konce I. světové války a vzniku ČSR
 

Rada městské části Praha 22,

Komise kultury Rady městské části Praha 22, Občanský spolek Uhříněves,

Uhříněveské muzeum a 162. ZO ČBS Uhříněves

zvou všechny občany na

PIETNÍ AKT NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ,

který se uskuteční

v úterý 26. října 2021 od 10:00 hodin.

Ve středu 5. května 2021 v 11 hodin u uhříněveského pomníku padlých "Pietní akt k 76. výročí konce 2. sv. války"
* PIETNÍ AKT NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ 27. ŘÍJNA 2020
Ve středu 5. května 2021 se v 11 hodin u nově opraveného uhříněveského Pomníku padlých uskutečnilo kladení věnců jako připomínka k 76. výročí konce
2. světové války. Bohužel vzhledem k epidemickým opatřením musel být letošní pietní akt uskutečněn v naprosté tichosti. Konec 1. světové války si na podzim snad budeme moci na krásně opraveném prostranství na Husově náměstí připomenout tak, jak jsme zvyklí
za účasti představitelů obce, spolků, školských zařízení i veřejnosti.
 

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru bude pietní akt pouze v tichosti, bez účasti veřejnosti. Děkujeme za pochopení.

 

Rada městské části Praha 22,

Komise kultury Rady městské části Praha 22,

Uhříněveské muzeum a 162. ZO ČSBS Uhříněves

zvou všechny občany na

PIETNÍ AKT NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ,

který se uskuteční

v úterý 27. října 2020 od 9:30 hodin.

Pietní vzpomínkový akt u příležitosti oslav 101. výročí vzniku Československé republiky
* V PÁTEK 27. ČERVNA 2019 * DEN POLITICKÝCH VĚZŇŮ * Milady Horákové 691/2 * 11 hod.
V pondělí 6. května 2019 v 10 hodin u uhříněveského pomníku padlých "Pietní akt k 74. výročí konce 2. sv. války"
V pondělí 6. května 2019 v 10 hodin se sešli u uhříněveského pomníku padlých zástupci vedení městské části, spolků, církví a školských zařízení, aby si připomněli konec 2. světové války. Pietním aktem, který trval 45 minut, provázel kurátor Uhříněveského muzea a kronikář Michal Klich.
* VÝLET S PIETNÍ VZPOMÍNKOU POLOŽENÍM KYTICE NA VÍTKOVĚ
  • 24. listopadu 2018 oblastní organizace ČSBS Uhříněves a Kolovraty pořádal autobusový výlet s pietní vzpomínkou položením kytice na Vítkově      
* PIETNÍ AKT NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ 25. ŘÍJNA 2018
OBUHŘÍNĚVES_10_18.jpg
* ohlédnutí * v pondělí 10. září 2018 v 16:30 hod.
Společná připomínka sovětské okupace v srpnu 1968 na festivalu v BOSKOVICÍCH v pátek 6. července 2018 a uctění památky 137 obětí formou průvodu s bílými látkami s jejich jmény. 
 
Přijměte pozvání na pietní akt, který se bude konat v pondělí 10. září 2018 v 16:30 hod.
Na budově Uhříněveského muzea bude odhalena pamětní deska Ing. Pavlu DAVÍDKOVI, který tragicky zahynul pod pásy sovětského tanku právě před 50 lety.
OBUHŘÍNĚVES1968.jpg
Davídek Pavel Ing.
Narodil se v Praze 19. prosince 1939, bydlel v Uhříněvsi (dnes městská část
Praha 22) na dnešní adrese Přátelství 606/39. Jen několik set metrů od svého bytu pracoval v uhříněveském Výzkumném ústavu živočišné výroby, kde zastával funkci samostatného vědeckého pracovníka. Dne 10. září 1968 jel v katastru Uhříněvsi
ve svém osobním automobilu Trabant po státní silnici Praha-Říčany. Ve 20:30 projížděl kolem objektu experimentálních jatek, nacházejícího se před vjezdem
do obce, kde míjel kolonu protijedoucích sovětských obrněných vozidel. Jeden
z tanků, s taktickým číslem 106/016, náhle z kolony vybočil do protisměru a svými pásy lehký osobní vůz i s řidičem doslova rozdrtil. Inženýr Davídek byl namístě mrtev.
PROJEKT  *  PAMĚTNÍ DESKY OBĚTEM OKUPACE  
ČERNÉ ŠEŘÍKY 1968   

Za Černými šeříky stojí spolek s názvem Pomníky obětem bezpráví. V roce 2014 ho založil historik a genealog Lukáš Cvrček (*1977), kterého mrzelo, že v Praze nejsou žádné pamětní desky připomínající tři mladíky zabité Lidovými milicemi během potlačování protiokupačních protestů v srpnu 1969. 
PhDr. Lukáš Cvrček, Ph.D.
předseda zapsaného spolku Pomníky obětem bezpráví

Černé šeříky naprosto přirozeně navázaly na Srpen 1969, protože mnoho našich spoluobčanů zabitých okupanty v roce 1968 stále postrádá důstojné vzpomínkové místo. Členové spolku si vytyčili za cíl vyrobit a instalovat k 50. výročí okupace pamětní desky pro Zdeňka Příhodu, Emila Horčíka, Antonína Abrahama, 
Ing. Pavla Davídka
 a Zdeňka Wintera  zabité na tehdejším území Prahy 10.   
Přijměte pozvání na pietní akt, který se bude konat v pondělí 10. září 2018 v 16:30 hod. Na budově Uhříněveského muzea bude odhalena pamětní deska Ing. Pavlu DAVÍDKOVI, který tragicky zahynul pod pásy sovětského tanku právě před 50 lety.
OBUHŘÍNĚVES1968_1.jpg
OBUHŘÍNĚVES1968_2.jpg
OBUHŘÍNĚVES1968_4.jpg
OBUHŘÍNĚVES1968_3.jpg
V UHŘÍNĚVESKÉM ZPRAVODAJI SE O NÁS PÍŠE
OBUHŘÍNĚVES10.09..jpg
OBUHŘÍNĚVES1968_12.jpg
KRONIKA 2018
Ach synku, synku Tak nazvali příbuzní vzpomínkovou brožuru na svého manžela, tatínka, syna, vnuka, zetě a strýčka Ing. Pavla Davídka, uhříněveského občana, který zahynul pod koly sovětského tanku v úterý 10. září 1968 kolem 20:30 hodin nedaleko uhříněveského hřbitova, poblíž jatek. Památku Ing. Davídka si naše městská část připomněla v den 50. výročí tragické události v pondělí 10. září 2018 v 16:30 hodin u Uhříněveského muzea. Díky spolku „Pomníky obětem bezpráví vznikla“ iniciativa „Černé šeříky“, která si vytkla za svůj cíl umístit po Praze jednotné pamětní desky obětem okupace z let 1968 - 1969. Státní hymnou zde byl zahájen půlhodinový pietní akt, při kterém byla na budově muzea zesnulému odhalena pamětní deska. Účast na pietním aktu přijali předseda spolku PhDr. Jakub Cvrček, Ph.D., autor návrhu desky sochař Jakub Grec, představitelé městské části, Baráčníci, Sokolové a občanstvo. Baráčníci podtrhli význam akce svými kroji „svérázy“ a slavnostním praporem. V krátkém programu, který moderoval kurátor muzea a kronikář, zazněly projevy PhDr. Jakuba Cvrčka, který seznámil přítomné s iniciativou “Černé šeříky“ a krátce připomněl osud Ing. Davídka a starosty Ing. Martina Turnovského, který vyzdvihl oběť zemřelého a zdůraznil, že naši občané na jeho oběť, právě díky desce, nikdy nezapomenou. Samotné odhalení provedl PhDr. Cvrček a starosta pod desku zavěsil smuteční věneček věnovaný městskou částí. Jako připomínka událostí podzimu roku 1968 na konec pietního aktu zazněla píseň Marty Kubišové „Modlitba pro Martu.“ Zajímavostí a shodou okolností je, že nyní na radnici pracuje 46 na odboru životního prostředí a dopravy referentka paní Marta Davídková, která se později provdala za staršího syna Ing. Pavla Davídka.

o baráčnicích z kroniky MČ 22  PRAHA 

SPOLEK OBEC BARÁČNIKŮ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA
Konšelstvo Obce baráčníků se k seděním pravidelně scházelo každé první úterý v měsíci v Uhříněveském muzeu. Rychtářkou Obce byla nadále Julie Podrázská a syndikem Vlasta Dufková. V sobotu 22. září 2018 uspořádala v „Hospůdce Jezera“ tradiční Václavskou zábavu. Mnohé tetičky a mnozí sousedé se též účastnili rozmanitých akcí pořádaných veleobcí organizace a konaných v centru Prahy např. 28. října v Panteonu Národnho muzea.
 
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu v době karantény - rok 2020

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu v době karantény - ... je maraton čtení jmen a stručných osudů žen, dětí a mužů, kteří byli zavražděni během druhé světové války kvůli svému židovskému nebo romskému původu.

Podobně jako v Izraeli a mnoha dalších státech si každoročním veřejným čtením jmen na náměstích českých měst připomínáme oběti holocaustu.

Instituce a jednotlivci, kteří se zapojili do příprav letošního ročníku Veřejného čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa:  za Říčany: Tereza Portešová

úryvek z publikace
Mozaika identity lidí, míst a komunit  Dostupné z:  http://www.terezinstudies.cz/export/sites/terezinstudies/sys/galerie-download/Verejne_cteni_jmen_obeti_holocaustu_2020_publikace.pdf 

Říčany (za války politický okres Říčany) Za počátek židovského osídlení Říčan můžeme považovat polovinu 19. století, kdy začala být postupně rušena protižidovská opatření a Židé se směli stěhovat do měst. Nejvíce Židů, 63 osob, zde žilo okolo roku 1900. Poté se jejich počet pomalu snižoval, zřejmě jejich postupnou asimilací. V roce 1930 se v Říčanech k judaismu hlásilo 38 osob. Na základě norimberských zákonů je potom v roce 1940 evidováno 53 Židů v Říčanech a 37 Židů v Radošovicích a Strašíně. Dle dostupných údajů během holocaustu zahynulo 74 Židů z Říčan, Radošovic a Strašína. Asi 15 osob přežilo v emigraci, v úkrytu nebo v koncentračních táborech.
5 Nejvíce Židů v Říčanech žilo v oblasti dnešního Masarykova náměstí a šlo především o drobné obchodníky. Dále jich mnoho sídlilo také v okolí ulic Černokostelecká a Bezručova a našli bychom mezi nimi například právníky, lékaře nebo továrníky. Ženy říčanských Židů byly obvykle v domácnosti nebo vypomáhaly svým manželům v obchodě. V č.p. 6 na dnešním Masarykově náměstí stála malá židovská modlitebna, synagoga s vlastním rabínem se nacházela v Uhříněvsi. V posledních letech Říčany uctily památku svých židovských obyvatel například odhalením pamětní desky se jmény říčanských obětí holocaustu (2012)7 nebo položením kamenů zmizelých (2017 a 2018).8 Do projektu Kameny zmizelých se zapojily i místní školy.
Tereza Portešová


5  KLÍPA, Ondřej ve spolupráci s Muzeem Říčany: Kameny zmizelých v Říčanech [online]. [cit. 2020-02- 09]. Dostupné z: http://www.ricany.cz/org/muzeum/get.php?id=6242.

717. 5. 2012 Pietní odhalení pamětní desky obětem holokaustu v Říčanech. Říčany [online]. [cit. 2020-02-09]. Dostupné z: http://www.ricany.cz/fotograf/galerie/2012_05_17_pam_deska/index.html.

8 Další říčanské kameny zmizelých. Říčanský kurýr [online]. [cit. 2020-02-09]. Dostupné z: https://www.kuryr-ricany.cz/clanek/dalsi-ricanske-kameny-zmizelych.

 

* PIETNÍ AKT V OBŘADNÍ SÍNI NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ 13. ZÁŘÍ 2015
Pietní vzpomínka na židovské oběti transportu

V neděli 13. 9. 2015 v 17:00 vás zveme do obřadní síně Legionářského domu v Uhříněvsi (Husovo nám. 380) na pietní shromáždění v rámci 70. výročí konce holocaustu. Během vystoupení Pěveckého sboru HLAHOL – TÁBOR budou čtena jména obětí.
20150913PIETA70.jpg

* Ohlédnutí

20150801_SLAPY_TŘEBENICE.JPG
20150801_PRAHA_SLAPY_PRAHA.JPG
20150801PRAHA_SLAPY_PRAHA_VYŠEHRAD.JPG

* Ohlédnutí

20150628POUŤHUS1.jpg
20150628POUŤHUS21.jpg
20150628POUŤHUS5.jpg

* Ohlédnutí - Tryzna za utonulé - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA

20141102vltavankněz.jpg
20141102vltavanOLI.jpg
20141102vltavan.jpg
20141102vltavanMILI.jpg

"Porovnání historické trasy centrem českého hlavního města Prahy

20142106porovnánízima.jpg
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2022 05 15 NAVALIS
2022 05 15 NAVALIS

"Ohlédnutí * III. Staročeské máje v Kněževsi

201405májekněževes1.jpg
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy

"Účast v Betlémské kapli

6.7.2014_.jpg

"Ohlédnutí za Masopustní zábavou u sousedů OB Petra Gutha Smíchov

201402maškary.jpg

"Ohlédnutí za akcí "VEPŘOVÉ HODY S MAŠKARNÍ MERENDOU" - OB SVOJETICE

201402Svojetice.jpg

"Ohlédnutí za akcí "První hrnčířský masopust a zabíjačkové hody" OB Hrnčíře + Klub přátel Hrnčíř

201403hrnčíře.jpg
V nutném případě i mimo plánovaný termín svolá představenstvo Veleobce zasedání rychtářů žup a obcí bez žup
 
Pozvánka
 

Zasedání rychtářů žup a rychtářů obcí bez župy - sál Veleobce v SOBOTU 26. LISTOPADU 2022,  25. ČERVNA 202229. LEDNA 2022; 27. LISTOPADU 2021 od 9:30 hod.

Program

- zahájení a přivítání přítomných

- vzpomínka na zemřelé

- zpráva mandátové komise

- volba komise na usnesení

- schválení programu zasedání

- zpráva vzdělavatele

- zpráva syndičky

- zpráva rychtáře organizačního odboru

- zpráva rychtářky HFO

- zpráva berní

- zpráva slídilů účtů

- zpráva rychtáře černovického konšelstva

- zpráva rychtáře OTaK

- zpráva zodpovědného redaktora časopisu ČB

- zpráva panímaminky

- zpráva rychtáře

přestávka

- rozprava k předneseným zprávám

- volné návrhy

- návrh na usnesení a jeho schválení

- zhodnocení zasedání

- ukončení zasedání

skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one