baráček.jpg

Obec Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves

V SOBOTU 23. ŘÍJNA 2021 * ZÁBAVA K 90 VÝROČÍ ZALOŽENÍ OB ROZTYLY * POŘÁDAJÍ OB ROZTYLY+OB HRNČÍŘE * ​ 
pozvánka úvod 1.jpg   
pozvánka obsah 2.jpg
pozvánka spojení 3.jpg
 
pozvánka podpisy 4.jpg

V NEDĚLI 7. LISTOPADU 2021 * OSLAVA 10. VÝROČÍ OBNOVENÍ ČINNOSTI OB HORNÍ MĚCHOLUPY * 15 hod. * U HASIČŮ
 

2021 11 07_10.jpg

V SOBOTU 6. LISTOPADU 2021 * OSLAVA K 90 VÝROČÍ ZALOŽENÍ OB KARLÍN JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA *

2021_11_06 90 LET.jpg

Sdílené kanceláře Uhříněves

Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.

"Jak to bylo před 60 lety"

v uhříněveském parku dříve stála rychta OB "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves
v uhříněveském parku dříve stála rychta OB "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves
v uhříněveském parku stavba DPS I. - současnost
v uhříněveském parku stavba DPS I. - současnost
vchod k bývalé rychtě OB "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves
vchod k bývalé rychtě OB "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves
Jak to bylo před 60 lety 
 

Vlastenecko dobročinná Sdružená Obec Baráčníků jako podpůrný spolek udržující lidové tradice byl v Uhříněvsi založen na památném sousedském sedění dne 25. října 1947 za přispění sousedů z Chodova. Sedění se konalo v bývalém hasičském domě. Obec byla přijata do XXIV. župy, kde je evidována i dnes.

Prvním rychtářem se stal Jaroslav Padevět, syndikem Alois Pešička a berním Antonín Lacina. Sluší se připomenout i další rychtáře – Josefa Sudka, Václava Jirku, Jaroslava Bečváře a Miroslava Lacinu, který vykonával tuto funkci nejdéle ze všech jmenovaných.

V překlenovacím období poklesu činnosti obce vykonával obětavě funkci rychtáře soused Pavel Klíma současně s funkcemi rychtáře XXIV. župy, místo rychtáře a rychtáře kultury a tisku Veleobce. Po řádných volbách v roce 2006 se stala rychtářkou dlouholetá členka, obětavá tetička Julie Podrázká.

Při listování kronikou a čtení zápisů se objevují jména tetiček a sousedů, kteří vždy ochotně pomáhali při všech kulturně společenských akcích. Ať to byla rodina Pavlických, Lacinova, Fenclova, Hůlova, Pilařova, Podrázkých, Málkova, Venclova a Vobeckých. A že těch akcí za 60 let trvání obce nebylo málo: pravidelné baráčnické plesy, velikonoční, májové, václavské a mikulášské zábavy, účast na všech místních akcích v krojích nebo alespoň ve svérázech, spolupráce s ostatními spolky a organizacemi. Za zvlášť významný fakt považuji po dlouhá léta udržovaný osobní i písemný kontakt s kmotrovskou obcí – slezskými Vršovicemi. Materiály dokumentující tuto skutečnost je možné vidět v Uhříněveském muzeu. Sousedé a tetičky se zúčastňovali i akcí sousedních baráčnických obcí a tradičního pražského spolku Vltavan. Významnou činností obce bylo i postupné a nelehké vybudování tzv. baráčku v parku (viz foto), kde býval do roku 1911 uhříněveský hřbitov. Mnozí členové zde odpracovali hodně brigádnických hodin. Domek vyžadoval neustálou péči, starosti vznikaly i s údržbou a dokonce i s nenechavci a vandaly. I přes bolestnou situaci bylo jistě užitečné, že v rámci modernizace naší obce se museli členové se smutkem rozloučit se svým „kulturním sálkem“. Ve spolkovém a společenském životě „baráček“ i park svoji úlohu splnily. Na jejich místě vyrostla velmi potřebná a moderní stavba DPS I., která je určitě odpovídající náhradou pro veřejnost. Počet členstva obce se v průběhu 60 let měnil od 13 do 51, tento nejvyšší počet zaznamenal soused Stanislav Suchý jen v roce 1977. Co říci závěrem? Nejaktivnějším členům přibývaly roky, ubývaly síly, množily se zdravotní potíže a tak si nynější členská základna baráčnické obce velmi váží neumdlévající pomoci manželů Elišky a Pavla Klímových, kteří přispěli k nastartování další činnosti Sdružené Obce Baráčníků Jana Žižky z Trocnova.

 

Libuše Votavová

 

 

 

 

.

 

Út 14. leden 2014, 13:37:39 CET
vilonaz

* Ohlédnutí

20150801_SLAPY_TŘEBENICE.JPG
20150801_PRAHA_SLAPY_PRAHA.JPG
20150801PRAHA_SLAPY_PRAHA_VYŠEHRAD.JPG

* Ohlédnutí

20150628POUŤHUS1.jpg
20150628POUŤHUS21.jpg
20150628POUŤHUS5.jpg

* Ohlédnutí - Tryzna za utonulé - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA

20141102vltavankněz.jpg
20141102vltavanOLI.jpg
20141102vltavan.jpg
20141102vltavanMILI.jpg

"Porovnání historické trasy centrem českého hlavního města Prahy

20142106porovnánízima.jpg
20142106porovnáníléto.jpg

"Ohlédnutí * III. Staročeské máje v Kněževsi

201405májekněževes1.jpg
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy

"Účast v Betlémské kapli

6.7.2014_.jpg

"Ohlédnutí za Masopustní zábavou u sousedů OB Petra Gutha Smíchov

201402maškary.jpg

"Ohlédnutí za akcí "VEPŘOVÉ HODY S MAŠKARNÍ MERENDOU" - OB SVOJETICE

201402Svojetice.jpg

"Ohlédnutí za akcí "První hrnčířský masopust a zabíjačkové hody" OB Hrnčíře + Klub přátel Hrnčíř

201403hrnčíře.jpg
V nutném případě i mimo plánovaný termín svolá představenstvo Veleobce zasedání rychtářů žup a obcí bez žup
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one