baráček.jpg

Obec Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves

V SOBOTU 23. ŘÍJNA 2021 * ZÁBAVA K 90 VÝROČÍ ZALOŽENÍ OB ROZTYLY * POŘÁDAJÍ OB ROZTYLY+OB HRNČÍŘE * ​ 
pozvánka úvod 1.jpg   
pozvánka obsah 2.jpg
pozvánka spojení 3.jpg
 
pozvánka podpisy 4.jpg

V NEDĚLI 7. LISTOPADU 2021 * OSLAVA 10. VÝROČÍ OBNOVENÍ ČINNOSTI OB HORNÍ MĚCHOLUPY * 15 hod. * U HASIČŮ
 

2021 11 07_10.jpg

V SOBOTU 6. LISTOPADU 2021 * OSLAVA K 90 VÝROČÍ ZALOŽENÍ OB KARLÍN JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA *

2021_11_06 90 LET.jpg

Sdílené kanceláře Uhříněves

Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.


 

23.10.

Teodor
řecký
Je to dvouslovné jméno, první část théos se překládá jako 'bůh', druhá
složka je -dor, srovnání s řeckým dóron '
dar'


24.10.

Nina
řecký
Má různý původ: buď
od španělského ninos, což znamená 'dítě, panenka'
nebo po zakladateli asyrského města Ninive, popřípadě
zkrácenina jmen
zakončených na -nina (Antonína, domácí Anina, Janina)

25.10. 
Beáta

latinský
Význam jména je 'blažená', v české podobě
také Blažena

26.10. 
Erik

skandinávský
První složka jména je z německého Ehre '
čest', druhou lze srovnat se
starogermánským ríhhi 'vládce', význam je 'čestný vládce'

27.10. 
Šarlota
Zoe

germánský
řecký
Z francouzštiny přejatá osamostatnělá zdrobnělina jména Karla,
základem je staroněmecké kar(a)l s významem 'mužský'.
Význam jména pochází z řeckého zóé, což znamená 'život', smyslem
příbuzné se jmény Živa, Eva.

28.10. 
Šimon
Jurda

hebrejský
hebrejský
Převzaté z babylónského Šamahúna. Souvisí se slovesem šama(h) -
'uslyšel', variantou jména je Simon.
Z hebrejského jména Jehúdhá(h), překládá se jako 'velebný (za něhož se
děkuje), oslavený', jeho odvozeninou je i jméno Jidáš.

29.10. 
Silvie

latinský Ženský protějšek k mužskému Silvius, pochází z latinského silva '
les',
silvius '
lesní'.Příbuzné ke jménu Silvestr, česká podoba je Lesana.

30.10. Tadeáš semitský Souvisí s arabským thady, což znamená 'prsa', vykládá se také jako
'srdce, odvážný', popřípadě
'chvála (boha)'.

​31.10. Štěpánka řecký
Ženská zdrobnělá podoba ke jménu Štěpán, základem řecké Stephanos,
jehož význam je 'ověnčený, oslavený vítěz'.Další podoba jména je
Štefanie, česky Věnceslava.

=====================
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 

1.10. 
Igor

skandinávské
ruské jméno skandinávského původu, staroseverské Yngvarr znamená 'bůh Ingve chrání', Yngw je vikingský bůh plodnosti
 

2.10. 
Olivie, Oliva

latinské
Vychází z latinského slova 'oliva', z nějž pochází i název pro olej, mužský
protějšek je Olivius, francouzsky Olivier, anglicky Oliver

3.10. 
Bohumil

slovanské
Jméno je překladem řeckého Teofil a latinského Amadeus, znamená 'bohu milý'

 

4.10. 
František

italské
Základem je germánské Frank(o), což znamená 'svobodný muž', pochází od Františka z Assisi, kterého otec nazýval 'Francesco' pro znalost francouzštiny

5.10. 
Eliška

hebrejské
Česká podoba hebrejského jména Elišebah, které se vykládá jako 'přísahám na sedm Bohů

6.10. 
Hanuš

německé
Pochází z německého Hannes, domácké podoby jména Johan (české Jan), základem je hebrejské jméno Jochánán, které se překládá jako "bůh je milostivý"

7.10. 
Justýna

latinské

Vzniklo z latinského iustus -"spravedlivý", mužská podoba jména je Justýn

8.10. 
Věra

slovanské

Staročeské Viera stejně jako ruské Věra znamená "víra"
 

9.10.
Štefan

řecké

Základem řecké jméno Stephanos, které znamená "věnec"  


10.10.
Martina

latinské

Pochází z latinského mare -"moře", mužská podoba jména je Marinus -
"námořník"


11.10.
Andrej

řecké

Slovanská podoba řeckého jména Andreás, jehož význam je "mužný",
českou podobou jména je Ondřej


12.10.
Marcel

latinské

Odvozeno od Marticus, což je přídavné jméno k římskému bohu války
Marsovi, jméno se vykládá jako "bojovník"


13.10.
Renata

latinské

Odvozuje se z latinského renata, což je 'znovu zrozená', v křesťanské
víře míněno jako nové duchovní zrození při křtu
 

14.10.
Agáta

řecké

Význam jména je 'dobrá'


15.10.
Tereza

řecké

Pocházející z ostrova Thery


16.10.
Havel

latinské

Latinský Gal, obyvatel Galie
 

17.10.
Hedvika

germánské

Překládá se jako 'vítězka v boji'

 

18.10.

Lukáš
latinské
Pocházející z Lukanie

19.10.

Michaela
hebrejské
V překladu znamená 'kdo je Bůh?'

20.10.

Vendelín
slovanské
Více slavný', další podoba jména je Václav.

21.10.

VBrigita
keltské
Význam jména je 'silná'

22.10.

Sabrina
latinské
Pocházející ze staroitalského kmene Sabinů, někdy se vykládá podobně jako pragermánští Suebi (později Švábové) jako 'lidé svoji'

%%%%%%%%%%%%%%%%%%==

 


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%=

* Ohlédnutí

20150801_SLAPY_TŘEBENICE.JPG
20150801_PRAHA_SLAPY_PRAHA.JPG
20150801PRAHA_SLAPY_PRAHA_VYŠEHRAD.JPG

* Ohlédnutí

20150628POUŤHUS1.jpg
20150628POUŤHUS21.jpg
20150628POUŤHUS5.jpg

* Ohlédnutí - Tryzna za utonulé - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA

20141102vltavankněz.jpg
20141102vltavanOLI.jpg
20141102vltavan.jpg
20141102vltavanMILI.jpg

"Porovnání historické trasy centrem českého hlavního města Prahy

20142106porovnánízima.jpg
20142106porovnáníléto.jpg

"Ohlédnutí * III. Staročeské máje v Kněževsi

201405májekněževes1.jpg
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy

"Účast v Betlémské kapli

6.7.2014_.jpg

"Ohlédnutí za Masopustní zábavou u sousedů OB Petra Gutha Smíchov

201402maškary.jpg

"Ohlédnutí za akcí "VEPŘOVÉ HODY S MAŠKARNÍ MERENDOU" - OB SVOJETICE

201402Svojetice.jpg

"Ohlédnutí za akcí "První hrnčířský masopust a zabíjačkové hody" OB Hrnčíře + Klub přátel Hrnčíř

201403hrnčíře.jpg
V nutném případě i mimo plánovaný termín svolá představenstvo Veleobce zasedání rychtářů žup a obcí bez žup
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one