baráček.jpg

Obec Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves

Sdílené kanceláře Uhříněves

Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.

=x=x=x=x=x

28.9. Václav
=x=x=x=x=x

28.9..
Václav
české
J
méno slovanského původu, pračesky Veceslav, znamená 'více slavný'.

=x=x=x=x=x
29.9. Michal
=x=x=x=x=x

29.9..
Michal
hebrejské
B
iblické jméno hebrejského původu, vychází z hebr.Mi-cha-él, znamená 'kdo (je) jako bůh, podobný bohu?'

=x=x=x=x=x
30.9. Jeroným
=x=x=x=x=x

30.9..
Jeroným
řecké
J
méno řeckého původu (z řec.Hieronymos), znamená 'svaté jméno' nebo 'muž se svatým jménem'.
=x=x=x=x=x
1.9. Linda Samuel
=x=x=x=x=x

1.9..

Linda

nejasné
Samuel
hebrejské

Linda - někdy se hodnotí jako španělská linda 'krásná', jindy německý lind 'jemný, mírný', nebo Linde 'lípa'
Samuel - základem hebrejské S(a)múél.Význam jména 'jméno boží'.
=x=x=x=x=x
2.9. Adéla
=x=x=x=x=x
2.9..

Adéla
germánské

Jméno je osamostatnělá zkrácenina Adalhain. Význam jména 'přední, pěkné, vznešené postavy'.

=x=x=x=x=x
3.9. Bronislav
=x=x=x=x=x
3.9..

Bronislav
slovanské

Je variantou j.Branislav, první složka znamená 'bitva', druhá část se vykládá jako 'slavný'.Význam jména je 'slavný v boji, slavný bojovník'

=x=x=x=x=x
4.9. Jindřiška
=x=x=x=x=x
4.9..

Jindřiška
německé

Ženská. podoba k Jindřich z původního n.Heinrich, první složka Heim znamená 'domov', druhá ríhhi 'vladce'.Význam jména 'pán, vládce domu (otčiny)'.
=x=x=x=x=x
5.9. Boris
=x=x=x=x=x

5.9..

Boris

slovanské
Vykládá se jako Borislav, tj.'bojem slavný', nebo Borimír, tj.'bojuj se
světem za mír' nebo 'podněcuj svět'.Někdy se hodnotí i jako zkrácenina jména bulharského vládce Bogorise (z mongol.bogori 'malý').
=x=x=x=x=x

6.9. Boleslav
=x=x=x=x=x

6.9..

Boleslav

slovanské
Jméno pravoslavného původu, první složka prav.bolje, znamená 'velko-, vysoko' a drudá -slav 'slavný , význam jména 'více slávy, slavný, velkoslavný'.

=x=x=x=x=x
7.9. Regína
=x=x=x=x=x

7.9..

Regína
latinské

Latinské regina, znamená 'královna'.

=x=x=x=x=x
8.9. Mariana
=x=x=x=x=x

8.9..

Mariana
latinské

Nejčastěji se hodnotí jako složenina jmen Marie a Anna, někdy se považuje i za ženskou podobu k jménu Marian, které znamená 'náležející k rodu Mariů'  

=x=x=x=x=x
9.9. Mariana
=x=x=x=x=x

9.9..
Daniela

hebrejské

Ženská podoba k Daniel, význam jména 'bůh je můj soudce'

=x=x=x=x=x
10.9. Irma
=x=x=x=x=x

10.9..
Irma

německé

Krácenina jmen začínajících Irm-jako Irmgard, Irmtraud, znamená 'velká , silná, pevná'.

=x=x=x=x=x
11.9. Denisa
=x=x=x=x=x

11.9..
Denisa

řecké

Původem řecké jméno přejaté z francouzštiny, ž.podoba k Denis, základem je řecký bůh Dionýsos, tj.'bůh vína', popř.'božské dítě'.

=x=x=x=x=x
12.9. Denisa
=x=x=x=x=x

12.9..
Marie

egyptsko- hebrejské

Nejasného významu, jeho základní hebrejské podobě Miriam (hebr.Mirjam) se často přisuzuje původ egyptský (z egyptského-koptského merit amm) a vykládá se jako 'milovaná bohem',z aramejské podoby Marjam se někdy odvozuje význam 'kapka moře'
=x=x=x=x=x
13.9. Lubor
=x=x=x=x=x

13.9..
Lubor

slovanské

Staročeské jméno odvozené ze slovanského základu lub-, z kterého (po hláskové změně u-i) vzniklo 'libý' význam jména je 'libý, líbezný'.-

=x=x=x=x=x
14.9. Radka
=x=x=x=x=x

14.9..
Radka

latinské

Původem osamostatnělá domácká podoba slovankých j.začínajících na Rad-(Radmila, Radoslava apod.), popř.na -rada končících (Ctirada apod.), ženská podoba k Radek, vykládá se jako 'radostná, radující se'.

=x=x=x=x=x
15.9. Jolana
=x=x=x=x=x

15.9..
Jolana

latinské

Nejčastěji se vykládá buď jako slovenská varianta Jeleny/Helena, tj.'světlo', nebo jako jméno vzniklé ze starého maďarského Jóleán ( = jó leány), tj.'dobrá, správná dívka'.

=x=x=x=x=x
16.9. Ludmila
=x=x=x=x=x

16.9..
Ludmila

slovanské

Starší tvar jména Lidmila.Lidmila, Ludmila, staré slovanské jméno, znamená 'lidu milá'.

=x=x=x=x=x
17.9. Naděžda
=x=x=x=x=x

17.9..
Naděžda

ruské

Jméno staroslověnského původu, vzniklo jako doslovný překlad řeckého Elpis (naděje), význam jména je tedy 'naděje'.

=x=x=x=x=x
18.9. Kryštof
=x=x=x=x=x

18.9..
Kryštof
řecké

Základem je řecké Christóphoros, které znamená 'nositel Krista, Kristonoš'.Význam jména 'muž nesoucí Kristy v mysli, vyznávající Kristovo učení'.

=x=x=x=x=x
19.9. Zita
=x=x=x=x=x

19.9..
Zita
italské

Jméno italského původu a nejasného významu, nejčastěji se vykládá jako zkrácenina jména Felicita, které znamená 'štěstí, úspěch'.

=x=x=x=x=x
20.9. Oleg
=x=x=x=x=x

20.9..
Oleg
ruské

Jméno skandinávského původu.Souvisí se staroskand.Helgi, které znamená 'svatý, spásu přinášející'.

=x=x=x=x=x
21.9. Matouš
=x=x=x=x=x

21.9..
Matouš
hebrejské

Jméno hebrejského původu, stejně jako Matěj z hebr.Matti th jah(u), znamená 'dar boží'.

=x=x=x=x=x
22.9. Darina
=x=x=x=x=x

22.9..
Darina
jihoslovanské

Jméno, vykládá se buď jako 'dar, dáreček', nebo jako obdoba jména.Darie

=x=x=x=x=x
23.9. Berta
=x=x=x=x=x

23.9..
Berta
německé

Jméno německého původu, ze staroněm.Berahta, význam jména 'zářící, skvělá'.

=x=x=x=x=x
24.9. Jaromír
=x=x=x=x=x

24.9..
Jaromír
slovanské

Jméno slovanského původu, lze je vyložit jako 'slavný silou , bujností, slavící jaro' (popř.i 'silný bojovník') nebo 'sílu, prudkost usměrňující' jaryj znamenalo 'prudký, bujný, silný', mír pak znamená 'mírný, mírnící'.

=x=x=x=x=x
25.9. Zlata
=x=x=x=x=x

25.9..
Zlata
slovanské
J
e variantou Zlatuše, jméno slovanského původu, znamená 'statný, odvážný'.

=x=x=x=x=x
26.9. Andrea
=x=x=x=x=x

26.9..
Andrea
řecké
J
méno řeckého původu, přejaté prostřednictvím francouzštiny, ženská.podoba k Adnrej, znamená 'mužný, statný, odvážný'.

=x=x=x=x=x
27.9. Jonáš
=x=x=x=x=x

27.9..
Jonáš
hebrejské
B
iblické jméno hebrejského původu, základem je hebbrejcké Jónáh, rozšířené prostřednictvím řečtiny, znamená 'holub'

=x=x=x=x=x


 

=x=x=x=x=xvzor
15.9. Jolana
=x=x=x=x=x
15.9..

Jolana

latinské
N

* Ohlédnutí

20150801_SLAPY_TŘEBENICE.JPG
20150801_PRAHA_SLAPY_PRAHA.JPG
20150801PRAHA_SLAPY_PRAHA_VYŠEHRAD.JPG

* Ohlédnutí

20150628POUŤHUS1.jpg
20150628POUŤHUS21.jpg
20150628POUŤHUS5.jpg

* Ohlédnutí - Tryzna za utonulé - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA

20141102vltavankněz.jpg
20141102vltavanOLI.jpg
20141102vltavan.jpg
20141102vltavanMILI.jpg

"Porovnání historické trasy centrem českého hlavního města Prahy

20142106porovnánízima.jpg
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2022 05 15 NAVALIS
2022 05 15 NAVALIS

"Ohlédnutí * III. Staročeské máje v Kněževsi

201405májekněževes1.jpg
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy

"Účast v Betlémské kapli

6.7.2014_.jpg

"Ohlédnutí za Masopustní zábavou u sousedů OB Petra Gutha Smíchov

201402maškary.jpg

"Ohlédnutí za akcí "VEPŘOVÉ HODY S MAŠKARNÍ MERENDOU" - OB SVOJETICE

201402Svojetice.jpg

"Ohlédnutí za akcí "První hrnčířský masopust a zabíjačkové hody" OB Hrnčíře + Klub přátel Hrnčíř

201403hrnčíře.jpg
V nutném případě i mimo plánovaný termín svolá představenstvo Veleobce zasedání rychtářů žup a obcí bez žup
 
Pozvánka
 

Zasedání rychtářů žup a rychtářů obcí bez župy - sál Veleobce v SOBOTU 26. LISTOPADU 2022,  25. ČERVNA 202229. LEDNA 2022; 27. LISTOPADU 2021 od 9:30 hod.

Program

- zahájení a přivítání přítomných

- vzpomínka na zemřelé

- zpráva mandátové komise

- volba komise na usnesení

- schválení programu zasedání

- zpráva vzdělavatele

- zpráva syndičky

- zpráva rychtáře organizačního odboru

- zpráva rychtářky HFO

- zpráva berní

- zpráva slídilů účtů

- zpráva rychtáře černovického konšelstva

- zpráva rychtáře OTaK

- zpráva zodpovědného redaktora časopisu ČB

- zpráva panímaminky

- zpráva rychtáře

přestávka

- rozprava k předneseným zprávám

- volné návrhy

- návrh na usnesení a jeho schválení

- zhodnocení zasedání

- ukončení zasedání

skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one