baráček.jpg

Obec Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves

Sdílené kanceláře Uhříněves

Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.

Kníže Václav - obrázek

Kníže Václav - obrázek

Kníže Václav světec a panovník

Ústředním bodem výstavy je skvost raně novověké knižní kultury:

bohatě zdobený rukopis Život a utrpení sv. Václava, jejž získal do svého vlastnictví pojišťovací koncern UNIQA Group a nyní je poprvé představen návštěvníkům Národního muzea. 23 dochovaných iluminací působivě vypovídá o křesťanských a dobročinných skutcích svatého Václava,o jeho politické roli i o zázracích, jež se dály po jeho zavraždění v roce 935. Protějškem tohoto rukopisu je obdobný rukopis z dílny pražského malíře Matyáše Hutského od Křivoklátu z roku 1585, jenž byl zapůjčen z Rakouské národní knihovny. Tato instituce zapůjčila i další pozoruhodné rukopisy českého původu, jimiž její sbírka vyniká.Za všechny zmiňme Házmburský rukopis s vyobrazeními českých panovníků. Výstava je doplněna exponáty z českých sbírek a literárními prameny, které byly podkladem pro svatováclavský cyklus namalovaný v rukopisech.

 

***************************************************************************************************

 

Ústředním bodem výstavy je skvost raně novověké knižní kultury: bohatě zdobený rukopis Život a utrpení sv. Václava, jejž získal do svého vlastnictví pojišťovací koncern UNIQA Group a nyní je poprvé představen návštěvníkům Národního muzea.23 dochovaných iluminací působivě vypovídá o křesťanských a dobročinných skutcích svatého Václava, o jeho politické roli i o zázracích, jež se dály po jeho zavraždění v roce 935.

Zřídka se stává, že dojde k tomu, aby se umělecké předměty,které obsahově patří k sobě, ale byly v průběhu dějin od sebe odloučeny, sešly na jednom místě na výstavě: nabízí se nám zde možnost postavit proti výše zmíněnému rukopisu paralelní rukopis z Rakouské národní knihovny. Rukopis vytvořený pražským malířem Matyášem Hutským od Křivoklátu má s rukopisem UNIQA Group téměř identický sled obrazů. Iluminace, vycházející z freskových maleb ve Svatováclavské kapli v chrámu sv.Víta, je možné nyní vidět v dvojím provedení v Národním muzeu.

Kolem těchto dvou rukopisů byly shromážděny další vybrané vzácné předměty, mimo jiné perokresby václavské legendy ze 14. století v tzv. Krumlovském kodexu.Za bezprostředního předchůdce obou vystavených zdobných rukopisů, je považován rukopis Jana z Házmburka (kol. 1526) s reprezentativním vyobrazením knížete Václava a kodex z okruhu Matouše Ornyse (1571), jenž mimo jiné obsahuje scény ze života světce, malované podle fresek ve Svatováclavské kapli. Výběr skvostných rukopisů rámují literární prameny, z nichž vychází texty obou václavských rukopisů, které jsou středobodem výstavy; kromě české kroniky Václava Hájka z Libočan, již zde můžeme vidět ve vydání z roku 1541, a také Především Kroniky Českých králů moravského humanisty Jana Dubravia. Expozici doplňují ukázky pozdější recepce obrazových cyklů, dokladující přetrvávání kultu svatého Václava v barokní literatuře a v dílech 19. a 20. století. Vystavené významné exponáty z Rakouské národní knihovny doplňuje v Národním muzeu malá informativní výstava o české knižní malbě. Tato výstavka provádí návštěvníka dějinami české knižní malby od středověku bezmála až do současnosti tak, aby si návštěvník mohl rukopisy českého původu z rakouských sbírek zařadit do dobového kontextu. Ve středu pozornosti stojí samozřejmě rukopisy doby Karla IV., v níž česká knižní malba byla zdrojem inspirace pro umění sousedních zemí. Dalším zajímavým obdobím je konec 16. a začátek 17. století – doba, v níž byly vytvořeny paralelní václavské rukopisy UNIQA Group a ÖNB. Tehdejší česká knižní malba je spojena zejména se jmény Matyáše Hutského a Matouše Ornyse. Ohlasy svatováclavských námětů z raného novověku lze vysledovat až do 19.století, jsou dokumentovány na díle Josefa Mánesa. Svébytné pojetí václavské tradice ve 20. století dokladují grafiky Jana Konůpka, které chronologicky výstavu uzavírají.

 

 

 

 

.

 

Út 22. říjen 2013, 07:56:14 CEST
vilonaz

* Ohlédnutí

20150801_SLAPY_TŘEBENICE.JPG
20150801_PRAHA_SLAPY_PRAHA.JPG
20150801PRAHA_SLAPY_PRAHA_VYŠEHRAD.JPG

* Ohlédnutí

20150628POUŤHUS1.jpg
20150628POUŤHUS21.jpg
20150628POUŤHUS5.jpg

* Ohlédnutí - Tryzna za utonulé - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA

20141102vltavankněz.jpg
20141102vltavanOLI.jpg
20141102vltavan.jpg
20141102vltavanMILI.jpg

"Porovnání historické trasy centrem českého hlavního města Prahy

20142106porovnánízima.jpg
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2022 05 15 NAVALIS
2022 05 15 NAVALIS

"Ohlédnutí * III. Staročeské máje v Kněževsi

201405májekněževes1.jpg
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy

"Účast v Betlémské kapli

6.7.2014_.jpg

"Ohlédnutí za Masopustní zábavou u sousedů OB Petra Gutha Smíchov

201402maškary.jpg

"Ohlédnutí za akcí "VEPŘOVÉ HODY S MAŠKARNÍ MERENDOU" - OB SVOJETICE

201402Svojetice.jpg

"Ohlédnutí za akcí "První hrnčířský masopust a zabíjačkové hody" OB Hrnčíře + Klub přátel Hrnčíř

201403hrnčíře.jpg
V nutném případě i mimo plánovaný termín svolá představenstvo Veleobce zasedání rychtářů žup a obcí bez žup
 
Pozvánka
 

Zasedání rychtářů žup a rychtářů obcí bez župy - sál Veleobce v SOBOTU 26. LISTOPADU 2022,  25. ČERVNA 202229. LEDNA 2022; 27. LISTOPADU 2021 od 9:30 hod.

Program

- zahájení a přivítání přítomných

- vzpomínka na zemřelé

- zpráva mandátové komise

- volba komise na usnesení

- schválení programu zasedání

- zpráva vzdělavatele

- zpráva syndičky

- zpráva rychtáře organizačního odboru

- zpráva rychtářky HFO

- zpráva berní

- zpráva slídilů účtů

- zpráva rychtáře černovického konšelstva

- zpráva rychtáře OTaK

- zpráva zodpovědného redaktora časopisu ČB

- zpráva panímaminky

- zpráva rychtáře

přestávka

- rozprava k předneseným zprávám

- volné návrhy

- návrh na usnesení a jeho schválení

- zhodnocení zasedání

- ukončení zasedání

skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one