baráček.jpg

Obec Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves

Sdílené kanceláře Uhříněves

Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.

"Lidový oděv ve středních Čechách"

". . .J I Ž za 7 dní. . ." - obrázek

". . .J I Ž za 7 dní. . ." - obrázek

Co slušelo prababičkám
lidové kroje středních Čech


 

I v dnešním uspěchaném, kulturně nivelizovaném světě máme možnost občasného, letmého setkání s lidovým oděvem našich předků, který nás zaujme nejen svou odlišností od moderního způsobu oblékání, ale evokuje i estetické cítění a společnost dob minulých a vede k připomenutí významu regionální kultury pro současnost.
Oděv tvořil vždy podstatnou součást lidově hmotné kultury. Tradiční odění, především venkovského obyvatelstva, se během svého vývoje podle způsobu užití v zásadě rozrůznilo na oděv pracovní, sváteční a obřadní. Oděv, vedle své základní, ochranné funkce, plnil i funkce další, především estetickou a identifikační. Označoval pohlaví, věk, sociální stratifikaci i sociální úroveň, po vytvoření závazných regionálních typů také regionální příslušnost. Kroj jako regionální znak získal v období formování novodobého českého národa, tzv. národního obrození, další význam.  Symbolizoval svébytnost českého národa v habsburské monarchii, po  vzniku Československa v podobě unifikovaného národního kroje, kterým se stal moravský, kyjovský kroj, i národní samostatnost.
Hospodářská konjuktura 16. stol přispěla k pronikání vlivů šlechtické a městské módy do lidového prostředí a k počátku vzniku regionálních typů.  Ekonomické důsledky třicetileté války vedly k užívání jednoduchého lidového oděvu a k jeho velmi pozvolnému vývoji.
K dalšímu výraznému rozvoji tak dochází až v souvislosti s hospodářským růstem konce 18. stol. Konec 18. a první třetina 19. stol. je obdobím největšího rozmachu a  rozkvětu krojů ovlivněným i dobovou městskou módou. V některých oblastech došlo k postupnému prolínání kroje s městským oděvem. Pak nastává postupné opouštění nošení krojů  a lidového oděvu vůbec, v zásadě dané všeobecné kulturně hospodářským vývojem. Odkládání krojů ovšem probíhalo v jednotlivých oblastech s různou kvalitou a různě dlouho, rovněž v závislosti na zeměpisné poloze i generační výměně. V Čechách se nošení krojů udrželo kratší dobu než na Moravě.
Zvláště ve středních Čechách působil silný vliv města, především Prahy a jednotící tlak městské módy. Tradiční oděv se zde proměňoval a neustrnul  žádné své archaické podobě. Přesto středočeské kroje nesou některé společné regionální znaky.
Mužský oděv byl již od počátku 19. stol. zásadně poznamenán městem. Muži se módním požadavkům přizpůsobovali mnohem rychlehji než ženy, působil zde i častý kontakt s městem. Tradiční ženský oděv tak zanikal pomaleji než mužský.

 
Tyto webové stránky se momentálně upravují. Prosíme, přijdťe později.
V současné době ve stádiu zpracování.

.
Čt 13. květen 2010, 13:45:37 CEST
vilonaz

* Ohlédnutí

20150801_SLAPY_TŘEBENICE.JPG
20150801_PRAHA_SLAPY_PRAHA.JPG
20150801PRAHA_SLAPY_PRAHA_VYŠEHRAD.JPG

* Ohlédnutí

20150628POUŤHUS1.jpg
20150628POUŤHUS21.jpg
20150628POUŤHUS5.jpg

* Ohlédnutí - Tryzna za utonulé - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA

20141102vltavankněz.jpg
20141102vltavanOLI.jpg
20141102vltavan.jpg
20141102vltavanMILI.jpg

"Porovnání historické trasy centrem českého hlavního města Prahy

20142106porovnánízima.jpg
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2022 05 15 NAVALIS
2022 05 15 NAVALIS

"Ohlédnutí * III. Staročeské máje v Kněževsi

201405májekněževes1.jpg
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy

"Účast v Betlémské kapli

6.7.2014_.jpg

"Ohlédnutí za Masopustní zábavou u sousedů OB Petra Gutha Smíchov

201402maškary.jpg

"Ohlédnutí za akcí "VEPŘOVÉ HODY S MAŠKARNÍ MERENDOU" - OB SVOJETICE

201402Svojetice.jpg

"Ohlédnutí za akcí "První hrnčířský masopust a zabíjačkové hody" OB Hrnčíře + Klub přátel Hrnčíř

201403hrnčíře.jpg
V nutném případě i mimo plánovaný termín svolá představenstvo Veleobce zasedání rychtářů žup a obcí bez žup
 
Pozvánka
 

Zasedání rychtářů žup a rychtářů obcí bez župy - sál Veleobce v SOBOTU 26. LISTOPADU 2022,  25. ČERVNA 202229. LEDNA 2022; 27. LISTOPADU 2021 od 9:30 hod.

Program

- zahájení a přivítání přítomných

- vzpomínka na zemřelé

- zpráva mandátové komise

- volba komise na usnesení

- schválení programu zasedání

- zpráva vzdělavatele

- zpráva syndičky

- zpráva rychtáře organizačního odboru

- zpráva rychtářky HFO

- zpráva berní

- zpráva slídilů účtů

- zpráva rychtáře černovického konšelstva

- zpráva rychtáře OTaK

- zpráva zodpovědného redaktora časopisu ČB

- zpráva panímaminky

- zpráva rychtáře

přestávka

- rozprava k předneseným zprávám

- volné návrhy

- návrh na usnesení a jeho schválení

- zhodnocení zasedání

- ukončení zasedání

skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one