baráček.jpg

Obec Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves

Sdílené kanceláře Uhříněves

Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.

* OHLÉDNUTÍ * V SOBOTU 11. KVĚTNA 2019 * OB KNĚŽEVES * 7. NOVODOBÉ STAROČESKÉ MÁJE * V NEDĚLI 12. KVĚTNA 2019 * V. Pražské seniorské sportovní hry * 12.5.2016

V. Pražské seniorské sportovní hry

Organizační výbor sportovních seniorských her v Praze Svazu důchodců ČR o.s. Praha uspořádal 12. 5. 2016 na hřišti naší školy příjemný sportovní den pro seniory z celé Prahy. Všichni si mohli ověřit své dovednosti a zručnosti, setkat se s milými lidmi, navázat přátelství a odnést si řadu zážitků.
Disciplíny, ve kterých účastníci soutěžili: chůze, běh kolem hřiště, hod tenisákem do koše, hod do basketbalového koše, hod do dálky, kuželky, hod na dřevěné kužele, slalom s pinpong. míčkem, hod medicimbalem.

V SOBOTU 11. KVĚTNA 2019 * OB KNĚŽEVES * 7. NOVODOBÉ STAROČESKÉ MÁJE
V SOBOTU 11. KVĚTNA 2019 * OB KNĚŽEVES * 7. NOVODOBÉ STAROČESKÉ MÁJE
Letos se 7. Novodobé Staročeské máje konaly v sobotu 11.5. a nesly se v duchu „baráčnického maratonu“. Součástí totiž byla Staročeská veselice s doprovodným kulturním programem a večerní Májová zábava. Ráno kněževeští hasiči spolu s baráčníky postavili před Baráčnickou Rychtou velkou májku ozdobenou místními ženami a tetičkami. Od 12.00 se už mohli tetičky, sousedé i občané za doprovodu hudební skupiny „DUO soused“ občerstvit a děti se mohly pobavit v dětském koutku. Máje přijeli podpořit tetičky a sousedé z okolních žup a baráčnických obcí – z Prahy, Středokluk, Hostouně, Dobrovíze. Pro případ deště se postavily 2 „party stany“ – a bylo jich potřeba. Než se ve 14.00 vydal májový průvod obcí, pršelo – a dost. Během průvodu však vysvitlo sluníčko. Průvod měl několik zastávek. U Ouvalky došlo k „otevírání pramene“. Rychtář po krátkém „žehnání“ pramene dal pokyn drábovi, ochránci pořádku, aby s podporou těch nejmenších – sourozenců Tomáše a Jakuba Peterkových a Jendy Šarapatky – odemkli „historickým klíčem“ pramen a společně otevřeli tak cestu k hojnosti úrody na polích a zahradách. Poté dráb do země zasadil březovou ratolest a účastníci si zatancovali. Další zastávka byla u statku souseda Botky. Po velice chutném občerstvení se pod „mobilní“ májkou tancovalo, zpívalo a to i s „medvědem Míšou“, který celý průvod doprovázel. Nejenom dětem se to líbilo. Další kroky směřovaly k pomníku padlých v I. a II. světové válce před místní ZŠ. Po minutě ticha rychtář Baráčníků z Kněževsi a rychtářka III. župy Jaroslava Štěpánková k pomníku položili kytici – opět v doprovodu mladé generace. Pak průvod pokračoval směrem k Rychtě, kde pokračovaly radovánky dětí i dospělých téměř do 16.00. Blížící se mraky však přiměli všechny přesunout se urychleně do Kulturního domu. Tam totiž pokračoval další program. V rámci Veselice, kterou hudebně doprovázela skupina „RETRO band“, vystoupili za doprovodu harmoniky žáci ZŠ pod vedením p. uč. Emila Červeného a pí uč. Ivy Farové. Následovala velká, možno říci historická událost. Pí Lucii Vomáčkové se podařilo během 2 měsíci nacvičit se žáky I. stupně - mladou chasou baráčnickou „Kněževáčci“ - „Českou besedu“. Smíšenému souboru 8 dětí byl odměnou bouřlivý potlesk. Velké poděkování patří nejenom pí Vomáčkové, ale i rodičům dětí. Na závěr vystoupila taneční skupina Ďáblíci z Řisut, kdy 8 dívek předvedlo „Slovenskou besedu“. Nádherné vystoupení pod vedením sl. Kristýny Kramerové bylo opět odměněno velkým potleskem. Pozitivně se k vystoupení vyjádřili za Kněževes starosta Stanislav Kettner a za obec Řisuty starostka Jitka Ryšavá. V rámci doprovodného programu byla i výstava děl žáků ZŠ a tetiček Jaroslavy Sůvové a Marie Novotné. A tečkou za odpolední Staročeskou veselicí bylo bohaté kolo štěstí. Večer od 20.00 pokračoval v KD program Májovou zábavou, na které opět hrála skupina „RETRO band“. Zpestřením bylo také 2. kolo štěstí. Po 24.00 odcházeli účastníci příjemně unaveni, a věřme, že i s příjemnými zážitky. Poděkování patří všem, kteří Máje pomohli organizovat i všem, kteří se během dne na některou z akcí přišli podívat a pomohli tak udržet tyto tradice do dalších let. Poděkování patří také OÚ Kněževes, spolkům z Kněževsi, firmám i občanům, kteří pomohli jak finančně, tak materiálně či osobní pomocí. Bez nich by nebylo možné v tak velkém rozsahu „baráčnický maraton“ realizovat. Přejme si, aby i v dalších letech se Staročeské máje setkávaly s větší a větší oblibou mezi veřejností a u dětí postupně získávaly na zajímavosti. Luděk Černý, rychtář***http://www.knezeves.cz/e_download.php?file=data/editor/199cs_2.pdf&original=Knezevak_2_2019_WEB.pdf
Po 8. červenec 2019, 09:45:54 CEST
vilonaz

* Ohlédnutí

20150801_SLAPY_TŘEBENICE.JPG
20150801_PRAHA_SLAPY_PRAHA.JPG
20150801PRAHA_SLAPY_PRAHA_VYŠEHRAD.JPG

* Ohlédnutí

20150628POUŤHUS1.jpg
20150628POUŤHUS21.jpg
20150628POUŤHUS5.jpg

* Ohlédnutí - Tryzna za utonulé - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA

20141102vltavankněz.jpg
20141102vltavanOLI.jpg
20141102vltavan.jpg
20141102vltavanMILI.jpg

"Porovnání historické trasy centrem českého hlavního města Prahy

20142106porovnánízima.jpg
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2022 05 15 NAVALIS
2022 05 15 NAVALIS

"Ohlédnutí * III. Staročeské máje v Kněževsi

201405májekněževes1.jpg
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy

"Účast v Betlémské kapli

6.7.2014_.jpg

"Ohlédnutí za Masopustní zábavou u sousedů OB Petra Gutha Smíchov

201402maškary.jpg

"Ohlédnutí za akcí "VEPŘOVÉ HODY S MAŠKARNÍ MERENDOU" - OB SVOJETICE

201402Svojetice.jpg

"Ohlédnutí za akcí "První hrnčířský masopust a zabíjačkové hody" OB Hrnčíře + Klub přátel Hrnčíř

201403hrnčíře.jpg
V nutném případě i mimo plánovaný termín svolá představenstvo Veleobce zasedání rychtářů žup a obcí bez žup
 
Pozvánka
 

Zasedání rychtářů žup a rychtářů obcí bez župy - sál Veleobce v SOBOTU 26. LISTOPADU 2022,  25. ČERVNA 202229. LEDNA 2022; 27. LISTOPADU 2021 od 9:30 hod.

Program

- zahájení a přivítání přítomných

- vzpomínka na zemřelé

- zpráva mandátové komise

- volba komise na usnesení

- schválení programu zasedání

- zpráva vzdělavatele

- zpráva syndičky

- zpráva rychtáře organizačního odboru

- zpráva rychtářky HFO

- zpráva berní

- zpráva slídilů účtů

- zpráva rychtáře černovického konšelstva

- zpráva rychtáře OTaK

- zpráva zodpovědného redaktora časopisu ČB

- zpráva panímaminky

- zpráva rychtáře

přestávka

- rozprava k předneseným zprávám

- volné návrhy

- návrh na usnesení a jeho schválení

- zhodnocení zasedání

- ukončení zasedání

skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one