baráček.jpg

Obec Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves

Sdílené kanceláře Uhříněves

Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.

Oslavy 140.výročí založení spolku Vltavan v Praze.

Oslavy 140.výročí založení spolku Vltavan v Praze.

 

V sobotu 11. června 2011 přesně na den, kdy byl v roce 1871 založen v hospodě ,,U Hejduků“ podpůrný spolek plavců, vorařů, pobřežních, rybářů a obchodníků se dřevem byly připraveny oslavy 140. výročí založení spolku Vltavan v Praze.

Hlavní část oslav se konala na vltavské náplavce, kde se již v 6 hodin ráno sešli bratři a sestry, aby připravili prodejní stánky, tombolu, občerstvení a vše co bylo potřeba k zajištění důstojných oslav významného výročí spolku.

Po sedmé hodině ranní se schází na Výtoni před budovou bývalé celnice krojovaní členové a hudebníci kapely Křídlovanka, aby probudili Podskalí ranním budíčkem. Po projití ulic v Podskalí byla položena kytička u pamětní desky, která byla připevněna na dům, kde byl původně spolek založen při 135. výročí založení spolku. Za zvuku státní hymny byla na stožár, který je před budovou dnešního muzea na Výtoni vztyčena státní vlajka. Před půl devátou se krojovaní bratři a sestry postavili do špalíru v parku Na hrobci, aby jako první přivítali delegaci bratrského spolku z Davle.

Bratři a sestry přichází se svoji kapelou průvodem od Palackého mostu. Po podání hlášení bratra předsedy Dolejšího z Davle, vítá předseda našeho spolku bratr Červený početnou delegaci z Davle a přeje pěknou zábavu při oslavách spolku. Poté následuje přivítání vltavanské delegace ze Štěchovic a Purkarce, kteří přicházejí společně se spolkovou kapelou Štěchovic. Také předseda spolku ze Štěchovic bratr Zikán podává hlášení o početné delegaci, která přijela na oslavy. Nakonec z bratrských spolků podává hlášení za nejmladší spolek nejmladší předseda bratr Bárta z Purkarce. Po přivítání spolku Dělnické besedy Havlíček z Řevnic vedenou předsedou bratrem Kutmanem vítáme ještě delegaci baráčníků vedenou sousedem Hochem.

Nadešla chvilka na občerstvení a v půl desáté za asistence Městské policie a Policie na koních se začíná řadit průvod, který úderem desáté hodiny prochází ulicemi Podskalskou, Vyšehradskou, Na Moráni do kláštera v Emauzách, kde se průvod rozdělí na dvě části. Jedna část průvodu zůstává na slavnostní schůzi, druhá část průvodu odchází přes Palackého náměstí na vltavskou náplavku, centra spolkových oslav. V sále emauzského kláštera probíhá slavnostní schůze k 140. výročí založení spolku.

Po slavnostním nástupu spolkových praporů za zvuku fanfár muzikantů z kapely Křídlovanka a zvuku státní hymny je slavnostní schůze zahájena předsedou jubilejního výboru bratrem Janem Novákem. Slovo předáno předsedovi spolku bratru Jaroslavu Červenému, který přivítal přítomné hosty. Po uctění památky zesnulých bratrů, sester a čestných členů minutou ticha za zvuku melodie ,,Vltavo,Vltavo…“ odchází delegace spolku s věnci na hřbitovy, kde odpočívají členové spolku, kteří odešli z našich řad.

Následuje jednatelská zpráva o činnosti spolku za uplynulých pět let. Po vyslechnutí zprávy se ujímá slova opět předseda jubilejního výboru bratr Novák a předáváme spolková vyznamenání navrženým členům bratrských spolků, našeho spolku a pamětní listy sponzorům a organizacím, které s námi spolupracují. Z organizací pozvaných na slavnostní schůzi je přítomna pouze ředitelka Muzea hl.města Prahy a zástupce Pražské vodohospodářské správy. Po předání ocenění následují zdravice hostů a závěr jednání. Po odchodu praporů za zvuku slavnostních fanfár hosté opouštějí sál v Emauzách a odcházejí průvodem přes Palackého náměstí na vltavskou náplavku, kde za zvuku tří spolkových kapel, které se střídají ve vyhrávání je odpolední veselice.

K jubilejním výročím vždy po pěti letech patří také odhalení slavnostního tabla. Bratr předseda Červený se sestrou Vaníčkovou provedli slavnostní odhalení tabla a tím skončila oficiální část oslav 140. výročí založení spolku Vltavan v Praze.

Díky Pražské paroplavební společnosti, která nám zdarma při příležitosti oslav pronajala parník Vyšehrad se ještě návštěvníci oslav mohli ve dvouhodinové projížďce projet po řece Vltavě. Kolem šesté hodiny večerní odjely spolkové delegace z Davle, Štěchovic a Purkarce a také bratři a sestry z Řevnic. Spolková kapela Křídlovanka hrála téměř do osmé hodiny večerní a pak už pro nás nastal úklid a uvedení náplavky do původního stavu, protože druhý den ráno zde jsou další akce.

Sluší se poděkovat jubilejnímu výboru za vedení předsedy bratra Nováka za více než roční práci, kterou věnovali přípravám jubilejních oslav, sponzorům a dárcům, kteří přispěli na spolkové oslavy, magistrátu hlavního města Prahy, který přispěl a převzal Záštitu nad oslavami, Městské části Prahy 2 za příspěvek a převzetí Záštity panem starostou, Pražské vodohospodářské správě, krajance Haně Šulcové-Caputo za finanční dar a také paní Květě Šipanové za finanční příspěvek. Nelze zapomenout také na finanční příspěvky našich členů protektora spolku bratra Vopravila, bratra Brzáka, majitele firmy Nako Kolín a v neposlední řadě všem členům spolku, kteří přispívali po dobu několika let do jubilejního fondu finančními příspěvky i věcnými cenami do tomboly jak na trvání tak na parníky.

Oslavy 140. výročí založení spolku se vydařily, počasí nám přálo a věříme, že i veřejnost zaznamenala, že spolek Vltavan žije. Oslavy spolku v jubilejním roce ukončí 22.  září  ,,Taneční parník“ s projížďkou po řece Podskaláků Vltavě.

Jednatel spolku

 

Út 14. červen 2011, 23:33:57 CEST
vilonaz

* Ohlédnutí

20150801_SLAPY_TŘEBENICE.JPG
20150801_PRAHA_SLAPY_PRAHA.JPG
20150801PRAHA_SLAPY_PRAHA_VYŠEHRAD.JPG

* Ohlédnutí

20150628POUŤHUS1.jpg
20150628POUŤHUS21.jpg
20150628POUŤHUS5.jpg

* Ohlédnutí - Tryzna za utonulé - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA

20141102vltavankněz.jpg
20141102vltavanOLI.jpg
20141102vltavan.jpg
20141102vltavanMILI.jpg

"Porovnání historické trasy centrem českého hlavního města Prahy

20142106porovnánízima.jpg
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2022 05 15 NAVALIS
2022 05 15 NAVALIS

"Ohlédnutí * III. Staročeské máje v Kněževsi

201405májekněževes1.jpg
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy

"Účast v Betlémské kapli

6.7.2014_.jpg

"Ohlédnutí za Masopustní zábavou u sousedů OB Petra Gutha Smíchov

201402maškary.jpg

"Ohlédnutí za akcí "VEPŘOVÉ HODY S MAŠKARNÍ MERENDOU" - OB SVOJETICE

201402Svojetice.jpg

"Ohlédnutí za akcí "První hrnčířský masopust a zabíjačkové hody" OB Hrnčíře + Klub přátel Hrnčíř

201403hrnčíře.jpg
V nutném případě i mimo plánovaný termín svolá představenstvo Veleobce zasedání rychtářů žup a obcí bez žup
 
Pozvánka
 

Zasedání rychtářů žup a rychtářů obcí bez župy - sál Veleobce v SOBOTU 26. LISTOPADU 2022,  25. ČERVNA 202229. LEDNA 2022; 27. LISTOPADU 2021 od 9:30 hod.

Program

- zahájení a přivítání přítomných

- vzpomínka na zemřelé

- zpráva mandátové komise

- volba komise na usnesení

- schválení programu zasedání

- zpráva vzdělavatele

- zpráva syndičky

- zpráva rychtáře organizačního odboru

- zpráva rychtářky HFO

- zpráva berní

- zpráva slídilů účtů

- zpráva rychtáře černovického konšelstva

- zpráva rychtáře OTaK

- zpráva zodpovědného redaktora časopisu ČB

- zpráva panímaminky

- zpráva rychtáře

přestávka

- rozprava k předneseným zprávám

- volné návrhy

- návrh na usnesení a jeho schválení

- zhodnocení zasedání

- ukončení zasedání

skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one