baráček.jpg

Obec Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves

Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.

* OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVOU 70. VÝROČÍ TRVÁNÍ XXIV. ŽUPY

PŘÍSPĚVEK VZDĚLAVATELE

Sir Frederick Grant Banting 
Narození: 14. listopadu 1891  *** před 125 lety 
kanadský lékař, který se svým spolupracovníkem objevil léčebné účinky inzulinu
Ceny: Nobelova cena za fyziologii a lékařství

50. výročí přistání na Měsící

Americký kosmický let Apollo 11 splnil svoji misi 20. července 1969. Na povrch Měsíce jako první člověk vstoupil velitel posádky Neil Armstrong. Doprovázel jej Edwin "Buzz" Aldrin, zatímco Michael Collins zůstal na palubě vesmírné lodi.

Zdroj: https://www.idnes.cz

* Ptali jste se z činnosti

Z pošumavského věnečku dne 12. února 2011

Přítomen rychtář Veleobce, soused František Tichý a rychtář Odboru kultury a tisku, soused Pavel Klíma a s praporem Veleobce soused Josef Hoch a tetičky v národních krojích Jaroslava
Klírová a Antonie Justychová ze XVI.župy a další sousedé a tetičky v Národním domě na Smíchově. 
OB Uhříněves 2010 115.jpg
OB Uhříněves 2010 116.jpg
OB Uhříněves 2010 117.jpg
OB Uhříněves 2010 118.jpg
OB Uhříněves 2010 119.jpg
OB Uhříněves 2010 120.jpg
OB Uhříněves 2010 121.jpg
OB Uhříněves 2010 122.jpg
OB Uhříněves 2010 123.jpg
.
.
Český svaz bojovníků za svobodu

Obvodní organizace Praha 15 

POZVÁNKA

Obvodní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Praha 15,

na základě nabídky Památníku Terezín, organizuje

v neděli, dne 15. května 2011 

zájezd na „Terezínskou tryznu“, která se každoročně koná v květnu, na Národním

hřbitově v Terezíně (vedle Malé Pevnosti) k připomínce obětí holocaustu v letech

1939 až 1945.

Doprava do Terezína a zpět je zdarma autobusem, který bude přistaven

dne 15.  května  2011  v  07.45  hod. k obchodnímu středisku Na Vartě se zastávkou

v Hostivaři a na stanici metra „A“ Strašnická ve směru na Malešice. Společně s členy

ČSBS z obvodní organizace ČSBS Praha 15 a obvodní organizace ČSBS Praha 10,

se zájezdu mohou zúčastnit i další zájemci, kteří se přihlásí. Předpokládaný odjezd

z Terezína je mezi 14.00 až 16.00 hod. 

Program zájezdu:

1. Odjezd autobusu od obchodního střediska Na Vartě …………………… 08.00 hod.

2. Zastávka v Hostivaři …………………………………………………….. 08.10 hod.

3. Zastávka u st. metra „A“ Strašnická …………………………………….. 08.20 hod.

3. Předpokládaný příjezd do Terezína ………….…………………….… do 09.20 hod.

4. Zaujmutí míst pro diváky ……………………………………..……... do 09.55 hod.

5. Zahájení Terezínské tryzny ……………………………………………... 10.00 hod.

 

● nástup čestné jednotky a hudby na Národní hřbitov,

● kladení věnců a kytic na Národní hřbitov (oficiální delegace),

● hymna ČR,

● vítání hostů - dr. Jan Munk, ředitel Památníku Terezín,

● zahájení tryzny –Anděla Dvořáková, předsedkyně ÚV ČSBS,

● hlavní projev,

● křesťanská modlitba,

● židovská modlitba,

● Děčínský pěvecký sbor,

● závěr tryzny - dr. Jan Munk, ředitel Památníku Terezín,

● odchod čestné jednotky……………………………………………………. do 11.30 hod. 

6. Volný program – možnost návštěvy Památníku v Malé Pevnosti, zdarma

7. Odjezd z Terezína …………………………………………..….. 14.00 až 16.00 hod.


Předseda OV ČSBS Praha 15

Ing. Karel SEDLÁČEK v.r.

.

Setkání u příležitosti 161. výročí narození T. G. Masaryka


Z iniciativy předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové a ve spolupráci s Církví československou husitskou se v pondělí 7. března 2011 od 16.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny č.4, v místnosti č. 108, uskuteční slavnostní setkání u příležitosti 161. výročí narození T. G. Masaryka.

Kromě projevů Miroslavy Němcové a patriarchy Církve československé husitské ThDr. Tomáše Butty vyslechnou účastníci rovněž přednášku PhDr. Josefa Zumra, CSc., vědeckého pracovníka filozofického ústavu AV ČR, na téma „Masarykovo pojetí českých dějin a reformace“.


Březen 2011

Po

Út

St

Čt

So

Ne

28

1

2

3

4

5

6

.7.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

13

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 


V pondělí 7. března 2011 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konalo každoroční setkání k připomenutí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Záštitu nad akcí převzala předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, dalších projevů se zhostili bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta, pražský biskup doc. ThDr. David Tonzar a PhDr. Josef Zumr, CSc., z Filosofického ústavu Akademie věd, který vystoupil s přednáškou "Masarykovo pojetí českých dějin a reformace". Na závěr se přítomní mohli potěšit starou hudbou hranou na dobové nástroje; zahrál a zazpíval vokálně-instrumentální soubor Chaire Příbram pod vedením Josefa Krčka.

.


pietní akt TGM..jpg
pietní akt TGM.jpg
pietní akt TGM...jpg
soubor Chaire Příbram
soubor Chaire Příbram
 PhDr. Josef Zumr, CSc. z Filosofického ústavu Akademie věd -  pražský biskup doc. ThDr. David Tonzar - bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta,
PhDr. Josef Zumr, CSc. z Filosofického ústavu Akademie věd - pražský biskup doc. ThDr. David Tonzar - bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta,

Ples seniorů Prahy 1

se bude konat v neděli    6.    b ř e z n a    od 17.00 hod. a je pořádán Městskou částí Prahy 1 v Paláci Žofín

K tanci a poslechu bude hrát orchestr Jindřicha Váchy se speciálním hudebním programem vystoupí Karel Bláha, Jiří Štědroň nebo Eva Pilarová a výbornou hudbou určitě potěší Rebelové Rokenrolu.

Přijďte na Žofín a využijte příležitosti k setkání s oblíbenými hvězdami, ale i s přáteli a sousedy. Zároveň si Vás MČ Prahy 1 dovoluje pozvat na bezplatné občerstvení.

Vstupenky budou k dispozici pouze pro občany MČ Praha 1, a to od 7. února až do vyčerpání kapacity sálu, která je 900 míst. Vstupenky si můžete vyzvednout v informační kanceláři MČ Praha 1 ve Vodičkově 18.

..
2011 březen..jpg

120 let trvání Národního zemědělského muzeaANTONÍN ŠVEHLA

Datum konání: 18.2.2011 - 17.4.2011

Národní zemědělské muzeum
Kostelní 44, Praha 7, 17000
tel: 220 308 200, email: nzm.praha@nzm.cz, www.nzm.cz

1. patro budovy NZM Praha

Společnost Antonína Švehly o. s. ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem Praha připravila ve výročním roce 120 let trvání NZM malou výstavu, která připomene a uctí památku jedné z velkých osobností naší předválečné historie – účastníka protirakouského odboje, agrárního politika, předního čs. státníka, ministerského předsedy a také spolutvůrce první ústavy Československé republiky z roku 1920 – Antonína Švehly.

Antonín Švehla (nar. 15. 4. 1873), od roku 1902 místopředseda Sdružení českých zemědělců a zakladatel časopisu Venkov (1906), byl v letech 1908 - 16 poslancem zemského sněmu. Od roku 1909 stál v čele výkonného výboru České strany agrární. Náležel mezi stoupence historického práva českých zemí a první československý prezident T. G. Masaryk se před svým odchodem do zahraničí za 1. světové války účastnil právě u A. Švehly schůzek českých poslanců zemských i říšských.
A. Švehla patřil za první světové války, vedle K. Kramáře a P. Šámala, k vedoucím činitelům domácího protirakouského odboje. Podílel se na existenci Českého svazu, od vzniku Národního výboru v červenci 1918 stál v jeho čele. Po odjezdu Kramářovy delegace na ženevskou schůzku byl s E. Benešem spoluorganizátorem demonstrací, které vedly ke státnímu převratu 28. října.
V roce 1922 stanul v čele vlády a usiloval o prosperitu i upevnění demokratického právního řádu. S výjimkou krátkého období úřednické vlády (1926) byl A.Švehla v letech 1922 - 29 čs. ministerským předsedou. I když raději jednal v pozadí a byl mistrem politické dohody i kompromisu, pokud bylo třeba, své mínění vyslovil nahlas, veřejně a důrazně, přičemž zájem státu byl u něj vždy na prvním místě. A stejně tak byl pro něj příznačný politický realismus.
A. Švehla se také celou vahou své osobnosti zasadil o nelehké znovuzvolení T. G. Masaryka prezidentem ČSR v roce 1927. Švehla však správně pochopil, v čem tkví Masarykův význam pro vnitropolitickou situaci i zahraniční prestiž státu a jeho volbu prosadil.
Koncem 20. let se pro vážné onemocnění vzdaloval Švehla z politického života. Za svého nástupce ve vládní funkci - po dohodě s Masarykem - určil F. Udržala, který měl blízké politické postoje, ale nikoliv už Švehlovu obratnost. Agrární stranu nakonec ovládl R. Beran, který prosadil odstranění Udržala z křesla ministerského předsedy. Antonín Švehlu (zemřel 12. 12. 1933) lze bez nadsázky označit za významnou postavu českého zemědělství, sjednotitele venkova a uznávanou mravní autoritu našeho národa dvacátých let minulého století.

Výstava hodnotí a mapuje osobnost agrárního politika a ministerského předsedy tří vlád Československa Antonína Švehly, zejména jeho státnické působení. Dotýká se mj. úlohy A. Švehly při založení samostatného čs. státu, jeho vztahu k prezidentu T. G. Masarykovi, způsobu státotvorného momentu koaličních vládních kabinetů, a také života rodiny A. Švehly v tehdejší Praze - Hostivaři a jeho angažovanosti v sokolském hnutí.
Dominantou výstavy jsou osobní Švehlovy zásluhy při tvorbě prvorepublikové
Ústavy ČSR, která nabyla platnosti dnem 6. března 1920, v předvečer narozenin TGM.
Mezi vystavenými exponáty zaujmou faksimile první Ústavy ČSR z 29. února 1920, která byla zapůjčena ze sbírek Národního muzea, spolu s předměty osobního
života A. Švehly, dále korespondence a dokumenty Švehlova Národohospodářského ústavu (z archivů Národního archivu a Národního zemědělského muzea Praha).

x x x

Výstava se koná pod osobní záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslavy Němcové a senátora Milana Pešáka.
výstava

výstava

Pietní shromáždění k uctění památky 27 popravených představitelů českého odboje – 21. června 2011 – významné 390. výročí

 

Diskusní analytický týdeník o historických událostech a jejich aktuálních souvislostech - pořad ze dne 24. 6. 2006 21:32

Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze

OZNÁMENÍ:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ


Jménem Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze si Vás dovolujeme pozvat na den otevřených dveří v našem muzeu, který se koná u příležitosti Dne učitelů
v úterý 29. 3. (pondělí je v muzeu zavírací den, proto den otevřených dveří pořádáme první následující den po 28. 3.).


SOUTĚŽE:

MIMOŘÁDNÁ SOUTĚŽ PEDAGOGICKÉHO MUZEA J. A. KOMENSKÉHO V PRAZE O NEJSTARŠÍ A NEJZAJÍMAVĚJŠÍ VYSVĚDČENÍ


Pedagogické muzeum chystá na přelomu roku 2011/2012 výstavu, která bude mapovat historii a vývoj školního vysvědčení. Obracíme se na vás s výzvou zapojit se do přípravy této výstavy prostřednictvím účasti v mimořádné soutěži. Projekt zaštítil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš.ODBORNÉ KONFERENCE:

ODBORNÉ KONFERENCE V PM JAK V ROCE 2011


*Odkaz Jaroslavy Peškové české vzdělanosti (24. 2. 2011)

*Názorné vyučování a škola (6.10. 2011)
VÝSTAVY:

POHÁDKA VE ŠKOLE. ZACHRÁNĚNÉ VZPOMÍNKY.

Na výstavě se představí vzácné historické školní obrazy s námětem pohádek. Kromě několika desítek pohádkových školních obrazů pocházejících z období od konce 19. století do poloviny 20. století se návštěvníci seznámí i s restaurátorskými postupy, které pomáhají tyto vzácné školní pomůcky zachránit.

Výstava prodloužena do 6. 3. 2011!

Více v sekci Výstavy – Krátkodobé výstavy.


STÁLÁ EXPOZICE PEDAGOGICKÉHO MUZEA
J. A. KOMENSKÉHO V PRAZE
Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze zpřístupnilo veřejnosti v únoru roku 2009 novou stálou expozici s názvem „Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě“. Expozice je první a jedinou výstavou u nás, která shrnuje dějiny školství, učitelství a vzdělanosti od jejich středověkých počátků až po současnost.
Více o expozici naleznete v sekci Výstavy a v sekci Pro novináře.
RŮZNÉ:

TURISTICKÁ ZNÁMKA


V muzejním obchodě v přízemí PM JAK lze zakoupit turistickou známku, dřevěný suvenýr za 30 Kč.

* Ohlédnutí - Pietní vzpomínky k uctění památky JUDr. Horákové popravené komunistickým režimem před 69 lety
praha7.jpg
* Ohlédnutí - Pietní vzpomínky k uctění památky JUDr. Horákové popravené komunistickým režimem před 69 lety
praha7.jpg
* Ohlédnutí - Slavnostní požehnání praporu Obce baráčníků Prahy I a V, Starého Města a Josefova
20160619.prapor5.jpg
V kostele Všech svatých, v Divadle U22 a v místním pivovaru.
V kostele Všech svatých, v Divadle U22 a v místním pivovaru.

* Ohlédnutí

20150801_SLAPY_TŘEBENICE.JPG
20150801_PRAHA_SLAPY_PRAHA.JPG
20150801PRAHA_SLAPY_PRAHA_VYŠEHRAD.JPG

* Ohlédnutí

20150628POUŤHUS1.jpg
20150628POUŤHUS21.jpg
20150628POUŤHUS5.jpg

* Ohlédnutí - Tryzna za utonulé - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA

20141102vltavankněz.jpg
20141102vltavanOLI.jpg
20141102vltavan.jpg
20141102vltavanMILI.jpg

"Porovnání historické trasy centrem českého hlavního města Prahy

20142106porovnánízima.jpg
20142106porovnáníléto.jpg

"Ohlédnutí * III. Staročeské máje v Kněževsi

201405májekněževes1.jpg
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy

"Účast v Betlémské kapli

6.7.2014_.jpg

"Ohlédnutí za Masopustní zábavou u sousedů OB Petra Gutha Smíchov

201402maškary.jpg

"Ohlédnutí za akcí "VEPŘOVÉ HODY S MAŠKARNÍ MERENDOU" - OB SVOJETICE

201402Svojetice.jpg

"Ohlédnutí za akcí "První hrnčířský masopust a zabíjačkové hody" OB Hrnčíře + Klub přátel Hrnčíř

201403hrnčíře.jpg
V nutném případě i mimo plánovaný termín svolá představenstvo Veleobce zasedání rychtářů žup a obcí bez žup
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one