baráček.jpg

Obec Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves

V SOBOTU 23. ŘÍJNA 2021 * ZÁBAVA K 90 VÝROČÍ ZALOŽENÍ OB ROZTYLY * POŘÁDAJÍ OB ROZTYLY+OB HRNČÍŘE * ​ 
pozvánka úvod 1.jpg   
pozvánka obsah 2.jpg
pozvánka spojení 3.jpg
 
pozvánka podpisy 4.jpg

V NEDĚLI 7. LISTOPADU 2021 * OSLAVA 10. VÝROČÍ OBNOVENÍ ČINNOSTI OB HORNÍ MĚCHOLUPY * 15 hod. * U HASIČŮ
 

2021 11 07_10.jpg

V SOBOTU 6. LISTOPADU 2021 * OSLAVA K 90 VÝROČÍ ZALOŽENÍ OB KARLÍN JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA *

2021_11_06 90 LET.jpg

Sdílené kanceláře Uhříněves

Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.

* Ptali jste se z činnosti

POZVÁNKA
„Salon Zdenky Braunerové posedmé…“ - Paleta  vlasti 50 let- výstava od 21. května do 28. srpna 2011 -  Mezinárodní den muzeíObec Baráčníků „Jana Žižky z Trocnova“ v Uhříněvsi

Počestné právo

vážený rychtáři, rychtářko, tetičky a sousedé

dovolte nám, abychom Vás pozvali na

odpolední výlet s návštěvou  Středočeského muzea v Roztokách u Prahy - Malá výstavní síň - Zámek čp.1, 252 63  Roztoky u Prahy, tel.: 233 029 011 -

muzeum@muzeum-roztoky.cz, které připravilo spolu s občanským sdružením Salon Zdenky Braunerové 21. května 2011 od 15 do 18 hodin v areálu zámku pro veřejnost výstavu

„Salon Zdenky Braunerové posedmé…“

Sedmé programové odpoledne věnované osobnosti výtvarnice Zdenky Braunerové (1858-1934),

vlak:          Masarykovo nádraží, Praha - směr Kralupy nad Vltavou 9:37, 10:37, 11:37, 12:37. 13:37, 14:37

 

                  Libeňské nádraží, Praha - směr Roztoky u Prahy

 

autobus:    autobus č . 340 a 350 – Vítězné nám. Praha 6, konečná metra A: 9:15, 10:15, 11:15. 12:15, 13:15, 14:15

 

Těšíme se, že se k nám připojíte

 

Ilona Vonášková

 

švandymistrová

 


Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

ve spolupráci se Salónem Zdenky Braunerové

 

P A L E T A     V L A S T I   5 0  L E T

Výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografií

předních českých výtvarných umělců

doplněná úsměvným pohledem do padesátileté historie proslulého společenství umělců, filmařů i sportovců

 

SEZNAM VYSTAVUJÍCÍCH UMĚLCŮ

MALÍŘI:

Bedřich Dlouhý, Theodor Pištěk, Milan Ressel, Vladimír Suchánek,

Jan Vachuda, Karel Kouba, Slávek Uiberlay

SOCHAŘI:

Hugo Demartini, Petr Kavan, Josef Klimeš, Jan Koblasa, Karel Nepraš,

Petr Siegl

FOTOGRAFOVÉ:

Jaroslav Franta, Ivan Šlapeta

ARCHITEKTI:

Antonín Kryl, Jan Matyáš

FILMOVÝ DOKUMENT:

Jan Schmidt

 

KDE: Galerie/ Kabinet Středočeského muzea v Roztokách u Prahy

TERMÍN: 21. květen – 28. srpen 2011

OTEVŘENO: středa – neděle 10.00 – 18.00 hodin

 

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY:

Sobota 21. května v 15.00 hodin zábavným programem připraveným členy Palety Vlasti

 a jejich hosty (Jiří Stivín, Jiří Suchý s Jitkou Molavcovou a další)

Podrobnosti na www.muzeum-roztoky.cz

 

   „Kořeny pánského hokejového klubu Paleta Vlasti sahají hluboko do konce padesátých a začátku šedesátých let. Tendence jistých pražských mladých umělců, výtvarníků a filmařů odlišit se nejen svým dílem, vedla k hledání podivného. Zejména když odlišit se dílem bylo krajně nežádoucí. Rozhodnutí hrát hokej bylo základním stylotvorným krokem, který dodnes řídí kroky klubu. Na ledové ploše  byl vnější svět na okamžik zapomenut, zůstal tam někde venku za mantinely, kde se po ulicích ploužili decimovaní lidé bez bruslí, chráničů a nadějí.

S podniky Palety Vlasti vstupovala do zachmuřených prostor normalizované Prahy svobodná veselost a donkichotská odvaha. K hokejovým tréninkům a zápasům přibyly aktivity širokého záběru – divadelní představení, automobilové rallye, hudební produkce kapely či pěveckého sboru, sportovní turnaje, výlety do přírody bombardované z letadla čerstvým pečivem, varietní pásma či plesy na ledě s programem absolutně se vymykajícím všemu, co jsme sami kdy slyšeli a viděli.

 O tom všem zůstalo pár dokumentů, které svědčí o úrodných padesáti letech jednoho kamarádského společenství. Touto výstavou se chce Paleta Vlasti o vzpomínky na svou pestrou minulosti s návštěvníky podělit.“

Jan Václav Kratochvíl

 

...bude upřesněno v dalším nadcházejícím týdnu...Umělecká skupina Šmidrové

České umění 50. let máme spojené se nevtipným socialistickým realismem, perzekucí tvůrců jiného uměleckého názoru a ochromeným společenským životem. 50. léta jsou - zřejmě právě proto - dobou, kdy někteří mladí výtvarníci a muzikanti "šmidrovali" - bavili se po svém a oficiálnímu umění navzdory.

Tvorbu Karla Nepraše, Jana Koblasy, Bedřicha Dlouhého, Jána Vožnianského, zástupců uměleckého sdružení, které začínalo koncem 50. let jako společná zábava a balancovalo na hraně umění a recese. Mezi výtvarníky byl i začínající dirigent Libor Pešek,  Antonín Kryl.

Neobvyklá ryba (vytvořená ze staniolu), Když se foukne tak se to hejbá (obraz z peříček),
Velké Jujo, Malé Jujo, Stávka prodavačů tasemnic a Vlasy nenarozené dentistky.

Bedřich Dlouhý - obrazy Sláva je po válce, To se může stát každému a olej na dřevěné desce Nedělní odpoledne.

Hugo Demartini

V roce 1962 byl zakládajícím členem volného sdružení Paleta vlasti  (společně s malíři Bedřichem Dlouhým, Theodorem Pištěkem, Janem Vachudou a se sochaři Karlem Neprašem a Karlem Kučerou).

PIŠTĚK Theodor mladší

Byl spoluzakladatelem sdružení Paleta vlasti (1962-79)Květen 2011

Po

Út

St

Čt

So

Ne

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

poznámka: OB Uhříněves není organizátorem zmíněné akce nýbrž fanouškem

.

Roztoky7.jpg
DSC00083.JPG
DSC00080.JPG
DSC00082.JPG
DSC00070.JPG
DSC00060.JPG
DSC00061.JPG
DSC00066.JPG
DSC00069.JPG
DSC00062.JPG
DSC00067.JPG
Roztoky..salon.jpg

Oslavy 140.výročí založení spolku Vltavan v Praze.

 

V sobotu 11. června 2011 přesně na den, kdy byl v roce 1871 založen v hospodě ,,U Hejduků“ podpůrný spolek plavců, vorařů, pobřežních, rybářů a obchodníků se dřevem byly připraveny oslavy 140. výročí založení spolku Vltavan v Praze.

Hlavní část oslav se konala na vltavské náplavce, kde se již v 6 hodin ráno sešli bratři a sestry, aby připravili prodejní stánky, tombolu, občerstvení a vše co bylo potřeba k zajištění důstojných oslav významného výročí spolku.

Po sedmé hodině ranní se schází na Výtoni před budovou bývalé celnice krojovaní členové a hudebníci kapely Křídlovanka, aby probudili Podskalí ranním budíčkem. Po projití ulic v Podskalí byla položena kytička u pamětní desky, která byla připevněna na dům, kde byl původně spolek založen při 135. výročí založení spolku. Za zvuku státní hymny byla na stožár, který je před budovou dnešního muzea na Výtoni vztyčena státní vlajka. Před půl devátou se krojovaní bratři a sestry postavili do špalíru v parku Na hrobci, aby jako první přivítali delegaci bratrského spolku z Davle.

Bratři a sestry přichází se svoji kapelou průvodem od Palackého mostu. Po podání hlášení bratra předsedy Dolejšího z Davle, vítá předseda našeho spolku bratr Červený početnou delegaci z Davle a přeje pěknou zábavu při oslavách spolku. Poté následuje přivítání vltavanské delegace ze Štěchovic a Purkarce, kteří přicházejí společně se spolkovou kapelou Štěchovic. Také předseda spolku ze Štěchovic bratr Zikán podává hlášení o početné delegaci, která přijela na oslavy. Nakonec z bratrských spolků podává hlášení za nejmladší spolek nejmladší předseda bratr Bárta z Purkarce. Po přivítání spolku Dělnické besedy Havlíček z Řevnic vedenou předsedou bratrem Kutmanem vítáme ještě delegaci baráčníků vedenou sousedem Hochem.

Nadešla chvilka na občerstvení a v půl desáté za asistence Městské policie a Policie na koních se začíná řadit průvod, který úderem desáté hodiny prochází ulicemi Podskalskou, Vyšehradskou, Na Moráni do kláštera v Emauzách, kde se průvod rozdělí na dvě části. Jedna část průvodu zůstává na slavnostní schůzi, druhá část průvodu odchází přes Palackého náměstí na vltavskou náplavku, centra spolkových oslav. V sále emauzského kláštera probíhá slavnostní schůze k 140. výročí založení spolku.

Po slavnostním nástupu spolkových praporů za zvuku fanfár muzikantů z kapely Křídlovanka a zvuku státní hymny je slavnostní schůze zahájena předsedou jubilejního výboru bratrem Janem Novákem. Slovo předáno předsedovi spolku bratru Jaroslavu Červenému, který přivítal přítomné hosty. Po uctění památky zesnulých bratrů, sester a čestných členů minutou ticha za zvuku melodie ,,Vltavo,Vltavo…“ odchází delegace spolku s věnci na hřbitovy, kde odpočívají členové spolku, kteří odešli z našich řad.

Následuje jednatelská zpráva o činnosti spolku za uplynulých pět let. Po vyslechnutí zprávy se ujímá slova opět předseda jubilejního výboru bratr Novák a předáváme spolková vyznamenání navrženým členům bratrských spolků, našeho spolku a pamětní listy sponzorům a organizacím, které s námi spolupracují. Z organizací pozvaných na slavnostní schůzi je přítomna pouze ředitelka Muzea hl.města Prahy a zástupce Pražské vodohospodářské správy. Po předání ocenění následují zdravice hostů a závěr jednání. Po odchodu praporů za zvuku slavnostních fanfár hosté opouštějí sál v Emauzách a odcházejí průvodem přes Palackého náměstí na vltavskou náplavku, kde za zvuku tří spolkových kapel, které se střídají ve vyhrávání je odpolední veselice.

K jubilejním výročím vždy po pěti letech patří také odhalení slavnostního tabla. Bratr předseda Červený se sestrou Vaníčkovou provedli slavnostní odhalení tabla a tím skončila oficiální část oslav 140. výročí založení spolku Vltavan v Praze.

Díky Pražské paroplavební společnosti, která nám zdarma při příležitosti oslav pronajala parník Vyšehrad se ještě návštěvníci oslav mohli ve dvouhodinové projížďce projet po řece Vltavě. Kolem šesté hodiny večerní odjely spolkové delegace z Davle, Štěchovic a Purkarce a také bratři a sestry z Řevnic. Spolková kapela Křídlovanka hrála téměř do osmé hodiny večerní a pak už pro nás nastal úklid a uvedení náplavky do původního stavu, protože druhý den ráno zde jsou další akce.

Sluší se poděkovat jubilejnímu výboru za vedení předsedy bratra Nováka za více než roční práci, kterou věnovali přípravám jubilejních oslav, sponzorům a dárcům, kteří přispěli na spolkové oslavy, magistrátu hlavního města Prahy, který přispěl a převzal Záštitu nad oslavami, Městské části Prahy 2 za příspěvek a převzetí Záštity panem starostou, Pražské vodohospodářské správě, krajance Haně Šulcové-Caputo za finanční dar a také paní Květě Šipanové za finanční příspěvek. Nelze zapomenout také na finanční příspěvky našich členů protektora spolku bratra Vopravila, bratra Brzáka, majitele firmy Nako Kolín a v neposlední řadě všem členům spolku, kteří přispívali po dobu několika let do jubilejního fondu finančními příspěvky i věcnými cenami do tomboly jak na trvání tak na parníky.

Oslavy 140. výročí založení spolku se vydařily, počasí nám přálo a věříme, že i veřejnost zaznamenala, že spolek Vltavan žije. Oslavy spolku v jubilejním roce ukončí 22.  září  ,,Taneční parník“ s projížďkou po řece Podskaláků Vltavě.

Jednatel spolku

 

Z pošumavského věnečku dne 12. února 2011

Přítomen rychtář Veleobce, soused František Tichý a rychtář Odboru kultury a tisku, soused Pavel Klíma a s praporem Veleobce soused Josef Hoch a tetičky v národních krojích Jaroslava
Klírová a Antonie Justychová ze XVI.župy a další sousedé a tetičky v Národním domě na Smíchově. 
OB Uhříněves 2010 115.jpg
OB Uhříněves 2010 116.jpg
OB Uhříněves 2010 117.jpg
OB Uhříněves 2010 118.jpg
OB Uhříněves 2010 119.jpg
OB Uhříněves 2010 120.jpg
OB Uhříněves 2010 121.jpg
OB Uhříněves 2010 122.jpg
OB Uhříněves 2010 123.jpg
.
.
Český svaz bojovníků za svobodu

Obvodní organizace Praha 15 

POZVÁNKA

Obvodní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Praha 15,

na základě nabídky Památníku Terezín, organizuje

v neděli, dne 15. května 2011 

zájezd na „Terezínskou tryznu“, která se každoročně koná v květnu, na Národním

hřbitově v Terezíně (vedle Malé Pevnosti) k připomínce obětí holocaustu v letech

1939 až 1945.

Doprava do Terezína a zpět je zdarma autobusem, který bude přistaven

dne 15.  května  2011  v  07.45  hod. k obchodnímu středisku Na Vartě se zastávkou

v Hostivaři a na stanici metra „A“ Strašnická ve směru na Malešice. Společně s členy

ČSBS z obvodní organizace ČSBS Praha 15 a obvodní organizace ČSBS Praha 10,

se zájezdu mohou zúčastnit i další zájemci, kteří se přihlásí. Předpokládaný odjezd

z Terezína je mezi 14.00 až 16.00 hod. 

Program zájezdu:

1. Odjezd autobusu od obchodního střediska Na Vartě …………………… 08.00 hod.

2. Zastávka v Hostivaři …………………………………………………….. 08.10 hod.

3. Zastávka u st. metra „A“ Strašnická …………………………………….. 08.20 hod.

3. Předpokládaný příjezd do Terezína ………….…………………….… do 09.20 hod.

4. Zaujmutí míst pro diváky ……………………………………..……... do 09.55 hod.

5. Zahájení Terezínské tryzny ……………………………………………... 10.00 hod.

 

● nástup čestné jednotky a hudby na Národní hřbitov,

● kladení věnců a kytic na Národní hřbitov (oficiální delegace),

● hymna ČR,

● vítání hostů - dr. Jan Munk, ředitel Památníku Terezín,

● zahájení tryzny –Anděla Dvořáková, předsedkyně ÚV ČSBS,

● hlavní projev,

● křesťanská modlitba,

● židovská modlitba,

● Děčínský pěvecký sbor,

● závěr tryzny - dr. Jan Munk, ředitel Památníku Terezín,

● odchod čestné jednotky……………………………………………………. do 11.30 hod. 

6. Volný program – možnost návštěvy Památníku v Malé Pevnosti, zdarma

7. Odjezd z Terezína …………………………………………..….. 14.00 až 16.00 hod.


Předseda OV ČSBS Praha 15

Ing. Karel SEDLÁČEK v.r.

.

Setkání u příležitosti 161. výročí narození T. G. Masaryka


Z iniciativy předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové a ve spolupráci s Církví československou husitskou se v pondělí 7. března 2011 od 16.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny č.4, v místnosti č. 108, uskuteční slavnostní setkání u příležitosti 161. výročí narození T. G. Masaryka.

Kromě projevů Miroslavy Němcové a patriarchy Církve československé husitské ThDr. Tomáše Butty vyslechnou účastníci rovněž přednášku PhDr. Josefa Zumra, CSc., vědeckého pracovníka filozofického ústavu AV ČR, na téma „Masarykovo pojetí českých dějin a reformace“.


Březen 2011

Po

Út

St

Čt

So

Ne

28

1

2

3

4

5

6

.7.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

13

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 


V pondělí 7. března 2011 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konalo každoroční setkání k připomenutí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Záštitu nad akcí převzala předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, dalších projevů se zhostili bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta, pražský biskup doc. ThDr. David Tonzar a PhDr. Josef Zumr, CSc., z Filosofického ústavu Akademie věd, který vystoupil s přednáškou "Masarykovo pojetí českých dějin a reformace". Na závěr se přítomní mohli potěšit starou hudbou hranou na dobové nástroje; zahrál a zazpíval vokálně-instrumentální soubor Chaire Příbram pod vedením Josefa Krčka.

.


pietní akt TGM..jpg
pietní akt TGM.jpg
pietní akt TGM...jpg
soubor Chaire Příbram
soubor Chaire Příbram
 PhDr. Josef Zumr, CSc. z Filosofického ústavu Akademie věd -  pražský biskup doc. ThDr. David Tonzar - bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta,
PhDr. Josef Zumr, CSc. z Filosofického ústavu Akademie věd - pražský biskup doc. ThDr. David Tonzar - bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta,

Ples seniorů Prahy 1

se bude konat v neděli    6.    b ř e z n a    od 17.00 hod. a je pořádán Městskou částí Prahy 1 v Paláci Žofín

K tanci a poslechu bude hrát orchestr Jindřicha Váchy se speciálním hudebním programem vystoupí Karel Bláha, Jiří Štědroň nebo Eva Pilarová a výbornou hudbou určitě potěší Rebelové Rokenrolu.

Přijďte na Žofín a využijte příležitosti k setkání s oblíbenými hvězdami, ale i s přáteli a sousedy. Zároveň si Vás MČ Prahy 1 dovoluje pozvat na bezplatné občerstvení.

Vstupenky budou k dispozici pouze pro občany MČ Praha 1, a to od 7. února až do vyčerpání kapacity sálu, která je 900 míst. Vstupenky si můžete vyzvednout v informační kanceláři MČ Praha 1 ve Vodičkově 18.

..
2011 březen..jpg

120 let trvání Národního zemědělského muzeaANTONÍN ŠVEHLA

Datum konání: 18.2.2011 - 17.4.2011

Národní zemědělské muzeum
Kostelní 44, Praha 7, 17000
tel: 220 308 200, email: nzm.praha@nzm.cz, www.nzm.cz

1. patro budovy NZM Praha

Společnost Antonína Švehly o. s. ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem Praha připravila ve výročním roce 120 let trvání NZM malou výstavu, která připomene a uctí památku jedné z velkých osobností naší předválečné historie – účastníka protirakouského odboje, agrárního politika, předního čs. státníka, ministerského předsedy a také spolutvůrce první ústavy Československé republiky z roku 1920 – Antonína Švehly.

Antonín Švehla (nar. 15. 4. 1873), od roku 1902 místopředseda Sdružení českých zemědělců a zakladatel časopisu Venkov (1906), byl v letech 1908 - 16 poslancem zemského sněmu. Od roku 1909 stál v čele výkonného výboru České strany agrární. Náležel mezi stoupence historického práva českých zemí a první československý prezident T. G. Masaryk se před svým odchodem do zahraničí za 1. světové války účastnil právě u A. Švehly schůzek českých poslanců zemských i říšských.
A. Švehla patřil za první světové války, vedle K. Kramáře a P. Šámala, k vedoucím činitelům domácího protirakouského odboje. Podílel se na existenci Českého svazu, od vzniku Národního výboru v červenci 1918 stál v jeho čele. Po odjezdu Kramářovy delegace na ženevskou schůzku byl s E. Benešem spoluorganizátorem demonstrací, které vedly ke státnímu převratu 28. října.
V roce 1922 stanul v čele vlády a usiloval o prosperitu i upevnění demokratického právního řádu. S výjimkou krátkého období úřednické vlády (1926) byl A.Švehla v letech 1922 - 29 čs. ministerským předsedou. I když raději jednal v pozadí a byl mistrem politické dohody i kompromisu, pokud bylo třeba, své mínění vyslovil nahlas, veřejně a důrazně, přičemž zájem státu byl u něj vždy na prvním místě. A stejně tak byl pro něj příznačný politický realismus.
A. Švehla se také celou vahou své osobnosti zasadil o nelehké znovuzvolení T. G. Masaryka prezidentem ČSR v roce 1927. Švehla však správně pochopil, v čem tkví Masarykův význam pro vnitropolitickou situaci i zahraniční prestiž státu a jeho volbu prosadil.
Koncem 20. let se pro vážné onemocnění vzdaloval Švehla z politického života. Za svého nástupce ve vládní funkci - po dohodě s Masarykem - určil F. Udržala, který měl blízké politické postoje, ale nikoliv už Švehlovu obratnost. Agrární stranu nakonec ovládl R. Beran, který prosadil odstranění Udržala z křesla ministerského předsedy. Antonín Švehlu (zemřel 12. 12. 1933) lze bez nadsázky označit za významnou postavu českého zemědělství, sjednotitele venkova a uznávanou mravní autoritu našeho národa dvacátých let minulého století.

Výstava hodnotí a mapuje osobnost agrárního politika a ministerského předsedy tří vlád Československa Antonína Švehly, zejména jeho státnické působení. Dotýká se mj. úlohy A. Švehly při založení samostatného čs. státu, jeho vztahu k prezidentu T. G. Masarykovi, způsobu státotvorného momentu koaličních vládních kabinetů, a také života rodiny A. Švehly v tehdejší Praze - Hostivaři a jeho angažovanosti v sokolském hnutí.
Dominantou výstavy jsou osobní Švehlovy zásluhy při tvorbě prvorepublikové
Ústavy ČSR, která nabyla platnosti dnem 6. března 1920, v předvečer narozenin TGM.
Mezi vystavenými exponáty zaujmou faksimile první Ústavy ČSR z 29. února 1920, která byla zapůjčena ze sbírek Národního muzea, spolu s předměty osobního
života A. Švehly, dále korespondence a dokumenty Švehlova Národohospodářského ústavu (z archivů Národního archivu a Národního zemědělského muzea Praha).

x x x

Výstava se koná pod osobní záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslavy Němcové a senátora Milana Pešáka.
výstava

výstava

* Ohlédnutí

20150801_SLAPY_TŘEBENICE.JPG
20150801_PRAHA_SLAPY_PRAHA.JPG
20150801PRAHA_SLAPY_PRAHA_VYŠEHRAD.JPG

* Ohlédnutí

20150628POUŤHUS1.jpg
20150628POUŤHUS21.jpg
20150628POUŤHUS5.jpg

* Ohlédnutí - Tryzna za utonulé - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA

20141102vltavankněz.jpg
20141102vltavanOLI.jpg
20141102vltavan.jpg
20141102vltavanMILI.jpg

"Porovnání historické trasy centrem českého hlavního města Prahy

20142106porovnánízima.jpg
20142106porovnáníléto.jpg

"Ohlédnutí * III. Staročeské máje v Kněževsi

201405májekněževes1.jpg
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy

"Účast v Betlémské kapli

6.7.2014_.jpg

"Ohlédnutí za Masopustní zábavou u sousedů OB Petra Gutha Smíchov

201402maškary.jpg

"Ohlédnutí za akcí "VEPŘOVÉ HODY S MAŠKARNÍ MERENDOU" - OB SVOJETICE

201402Svojetice.jpg

"Ohlédnutí za akcí "První hrnčířský masopust a zabíjačkové hody" OB Hrnčíře + Klub přátel Hrnčíř

201403hrnčíře.jpg
V nutném případě i mimo plánovaný termín svolá představenstvo Veleobce zasedání rychtářů žup a obcí bez žup
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one