baráček.jpg

Obec Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves

Sdílené kanceláře Uhříněves

Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.

* Svatá Markéta

sv. Markéta.jpg

Sv. Markéta

Markyta dle starého kalendáře, nyní Markéta           

           Jméno Markéta pochází z orientu, kde znamená perlu. Přestože se má za to, že byla osoba svaté Markéty vymyšlena, stala se jednou z nejoblíbenějších světic středověku. Údajně byla dcerou pohanského kněze, která vyznávala křesťanství. Kvůli vyznání ji otec zavrhl a svatá Markéta byla nucena odejít do hor, kde se živila pasením dobytka. Její nápadník, kterého odmítla, ji udal jako křesťanku. Za to byla mučena, rány se jí ale vždy zacelily. Někdy kolem roku 275 n.l. byla sťata mečem. Těsně před smrtí slíbila, že těhotným ženám, které se k ní budou modlit, zajistí aby jejich děti přišly na svět v pořádku. Dále tomu, kdo prý postaví na její počest kostel nebo bude zapalovat svíce, budou všechna přání splněna.
            Svatá Markéta je patronkou těhotných žen, rolníků a pastýřů. Bývá zobrazena se zabitým drakem, což má symbolizovat vítězství dobra nad zlem.
            V okolí Městce Králové chodívaly děti po příbuzných a známých a zpívaly: „Svatá Markéto, dej nám dobrý léto, na pšeničku, na žitíčko  a na všechno obilíčko, co nám Pán Bůh nadělí. Zatoč se v koši, hoď nám po groši, na cejnovou mísku hoď nám po penízku. Jestli nám nic nedáte, na svých hrncích shledáte, budou Vám lítat
z police, jako mlynářova slepice.“ Každá hospodyně měla v období kolem žní hrnců nedostatek, takže raději dala koledníkům nějaký penízek, než aby riskovala rozbití hrnců.
 
Déšť o Markytě trvá čtrnáct dní a zvěstuje špatný čas pro sklízení sena i obilí.
Muchavá Markyta vysype měch much.
Na Markétu když prší, ořechy se stromu srší.
Na Markétu obyčejně těžké bouřky přicházejí.
Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
Na Markétu-li pršívá, čtrnáct dnů vlhko bývá.
Není-li na svatou Markétu slunečno, dostaneme sotva seno domů za sucha.
Okolo svaté Markyty jsou bouřky nasety.
Prší-li na svatou Markétu, opadají ořechy vlašské a ořechy lískové zčerviví.
Svatá Markéta, hodila srp do žita.
Svatá Markyta češe první hrušky.
Svatá Markyta hodila srp do žita.
Svatá Markyta mouchy rozsypá.
Svatá Markyta vede žence do žita.
Svatá Markyta velí: „Lidé, okopávejte zelí!“
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
Út 26. červenec 2022, 09:21:55 CEST
vilonaz

* Ohlédnutí

20150801_SLAPY_TŘEBENICE.JPG
20150801_PRAHA_SLAPY_PRAHA.JPG
20150801PRAHA_SLAPY_PRAHA_VYŠEHRAD.JPG

* Ohlédnutí

20150628POUŤHUS1.jpg
20150628POUŤHUS21.jpg
20150628POUŤHUS5.jpg

* Ohlédnutí - Tryzna za utonulé - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA

20141102vltavankněz.jpg
20141102vltavanOLI.jpg
20141102vltavan.jpg
20141102vltavanMILI.jpg

"Porovnání historické trasy centrem českého hlavního města Prahy

20142106porovnánízima.jpg
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2022 05 15 NAVALIS
2022 05 15 NAVALIS

"Ohlédnutí * III. Staročeské máje v Kněževsi

201405májekněževes1.jpg
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy

"Účast v Betlémské kapli

6.7.2014_.jpg

"Ohlédnutí za Masopustní zábavou u sousedů OB Petra Gutha Smíchov

201402maškary.jpg

"Ohlédnutí za akcí "VEPŘOVÉ HODY S MAŠKARNÍ MERENDOU" - OB SVOJETICE

201402Svojetice.jpg

"Ohlédnutí za akcí "První hrnčířský masopust a zabíjačkové hody" OB Hrnčíře + Klub přátel Hrnčíř

201403hrnčíře.jpg
V nutném případě i mimo plánovaný termín svolá představenstvo Veleobce zasedání rychtářů žup a obcí bez žup
 
Pozvánka
 

Zasedání rychtářů žup a rychtářů obcí bez župy - sál Veleobce v SOBOTU 26. LISTOPADU 2022,  25. ČERVNA 202229. LEDNA 2022; 27. LISTOPADU 2021 od 9:30 hod.

Program

- zahájení a přivítání přítomných

- vzpomínka na zemřelé

- zpráva mandátové komise

- volba komise na usnesení

- schválení programu zasedání

- zpráva vzdělavatele

- zpráva syndičky

- zpráva rychtáře organizačního odboru

- zpráva rychtářky HFO

- zpráva berní

- zpráva slídilů účtů

- zpráva rychtáře černovického konšelstva

- zpráva rychtáře OTaK

- zpráva zodpovědného redaktora časopisu ČB

- zpráva panímaminky

- zpráva rychtáře

přestávka

- rozprava k předneseným zprávám

- volné návrhy

- návrh na usnesení a jeho schválení

- zhodnocení zasedání

- ukončení zasedání

skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one