baráček.jpg

Obec Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves

Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.

* OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVOU 70. VÝROČÍ TRVÁNÍ XXIV. ŽUPY

PŘÍSPĚVEK VZDĚLAVATELE

Sir Frederick Grant Banting 
Narození: 14. listopadu 1891  *** před 125 lety 
kanadský lékař, který se svým spolupracovníkem objevil léčebné účinky inzulinu
Ceny: Nobelova cena za fyziologii a lékařství

50. výročí přistání na Měsící

Americký kosmický let Apollo 11 splnil svoji misi 20. července 1969. Na povrch Měsíce jako první člověk vstoupil velitel posádky Neil Armstrong. Doprovázel jej Edwin "Buzz" Aldrin, zatímco Michael Collins zůstal na palubě vesmírné lodi.

Zdroj: https://www.idnes.cz

* Diskuze /rozkliknout/

.

 

Baráčnické regule dnes

 

Ilona  Jalovecká - 3.4.2006

 

Baráčníci v obcích se scházejí pravidelně každý měsíc, v Sobotce vždy první úterý v měsíci od 18.00 hodin v klubovně místních hasičů. Každý rok se konají výroční sedění obcí. Volební období je vždy dvouleté, tzn., že činovníci jsou voleni na dva roky. V jednom roce se koná výroční sedění hodnotící a v následujícím roce se uskuteční valné sedění volební, kde je voleno nové vedení. 

 

     Pokud obec nemá svou rychtu, uspořádá vždy zasedání ve vhodných místnostech pohostinství nebo v klubovnách či shromažďovacích místnostech jiných spolků nebo organizací. Při zdobení místnosti se musí využívat spolkové výzdoby. V čele slavnostně vyzdobené místnosti (u příležitosti valných sedění) musí být předsednický stůl, uprostřed něhož, před místem rychtáře, jsou umístěny dva svícny. Svícny musí stát po levé i pravé ruce rychtáře. Uprostřed mezi svícny je umístěno rychtářské právo včetně stuh. Svíčky zapaluje služebník nebo rychtářem pověřený konšel těsně před zahájením sedění, a to opět na povel rychtáře, zapalují se sirkami a smolničkami, nesmí se použít zapalovače. Svíčky po zapálení musí hořet po celou dobu jednání. 

      Při příchodu na jednání je každému podávána staročeská pocta - chléb se solí. Poctu obvykle podávají dvě členky v národních krojích. Chléb musí být na ošatce přikrytý bílým ubrouskem a musí být nakrájen na krajíčky, nikoliv na kousky bez kůrek. 

Členové baráčnické obce se na sedění dostavují ve svérázu (vyšívané halenky a košile) nebo v národních krojích. 

     Služebníci se dostaví před rychtáře a nahlásí se do služby slovy: „Vážený sousede rychtáři, služebník obce se hlásí do služby." Rychtář odpoví: „Konejte svou povinnost." Poté služebník zapálí svíčky a přítomné vyzve k pořádku. Rychtář pak povstane a trojím poklepem rychtářským právem vyzve všechny přítomné k povstání a řekne: „ Z moci práva rychtářského zahajuji dnešní slavnostní sedění baráčnické obce v Sobotce, na kterém Vás srdečně vítám a přeji dobré odpoledne (večer, … podle doby, kdy se sedění koná). Posaďte se. 

Dále pokračuje uvítání hostů, seznámení přítomných s programem, atd. 

V případě volebního sedění nově zvolení činovníci slibují přiložením ruky na rychtářské právo a pronesením slova „Slibuji", že budou poctivě pracovat dle baráčnických zásad a budou pomáhat druhým, jak jen budou moct. 

Na závěr slavnostního sedění se společně zazpívá „Baráčnická hymna": 

 

Na rychtě naší rádi se máme, milo je tu posedět a ze zpráv se dovědět, že tu práci svou dobře děláme a na konci roku druhým rozdáme. 

 

Ref.: Baráčník, ten má vždy jen jeden cíl, pomoci druhým ze všech svojich sil, za vlast svou krásnou Bohu děkuje, jazyk český a národní zvyky nade všechno miluje. 

 

Přičiň se každý, co síla je tvá, aby lid náš lépe žil, z celé duše utužil pouta bratrská ve své otčině, láskou k vlasti, národu a svojí rodině. 

 

     Tyto základní regule jsou stejné pro všechny baráčnické obce, župy i Veleobec. Konkrétně byla jmenována Sobotka, ale zásady je nutné dodržovat ve všech obcích a mezi všemi baráčníky. Věřte nebo nevěřte, když slyšíte oslovování „tetičko" a „sousede", když se pohybujete mezi krojovanými skupinkami, když máte možnost do sebe vstřebávat atmosféru baráčnických sedění a akcí, máte najednou pocit, že se ocitáte v úplně jiném století. Máte najednou pocit uvolnění, odreagování, přestane vám „dýchat na záda" každodenní spěch a nervozita.

     Kdo se vlastně může baráčníkem stát? Každý občan české státní příslušnosti, věku staršího 18 let. Každý, kdo se chce stát členem vlastenecko - dobročinného spolku, musí vyplnit „Žádost za přijetí do Obce" a předat ji činovníkům územně odpovídající obce. Osoby mladší 18 let se mohou mezi baráčníky přihlásit rovněž, musí však mít souhlas svého zákonného zástupce a pak budou zařazeni do tzv. baráčnické chasy. 

 

     Sobotečtí baráčníci se na svém slavnostním volebním sedění sešli už 29. 11. 2005, tedy v závěru loňského roku. Právě na tomto sezení byli nejen zvoleni noví činovníci, ale byl rovněž schválen plán činnosti pro rok 2006. 

 

Plán akcí obce na rok 2006 : 

- vždy první úterý v měsíci konat zasedání konšelstva

- dvě výjezdní zasedání konšelstva konat v zajímavých místech dle návrhu členů konšelstva

- trvale získávat především mladší nové členy do naší obce

- zúčastnit se pravidelně vítaní nových občánků na Městském úřadě Sobotka

- zajišťovat účast svých zástupců na veřejných plenárních zasedáních městského zastupitelstva, přenášet poznatky do konšelstva obce

- pomáhat při zajištění Tříkrálové sbírky spolu s Charitou

- zajistit naši účast na župním sjezdu s naším praporem

- uspořádat 2 zájezdy na zajímavá místa /jaro, podzim/

- podle požadavků Střediska městské kultury Sobotka se zapojovat do pomoci při organizaci festivalu Šrámkova Sobotka

- zajistit ozdobení a postavení májky na soboteckém náměstí

- podílet se na zajištění vzpomínkové akce na výročí pádu Semtinské lípy

- zajistit posvícenské koláče a již tradiční jejich prodej ve stánku baráčníků o soboteckém jarmarku, poskytnout pořadatele

- naše tety budou nadále pomáhat Charitě při prodeji zboží, budeme spolupracovat s Charitou podle jejich potřeb

- ve spolupráci s Příchvojankou uskutečnit posezení při muzice

- ve spolupráci s nejbližšími obcemi baráčníků se pokusit o obnovu spolupráce v okrsku, jak bylo dříve dobrým zvykem

- před vánočními svátky za pomoci dětí a učitelů ze ZŠ Sobotka uspořádat živý Betlém na soboteckém náměstí

- zajistit účast zástupců naší obce na výročních sezeních obcí  V. župy, jakož i na výročním sedění V. župy

- zajistit zastoupení naší obce na župním plesu, přispět do tomboly na tento ples

- výroční sedění naší obce uskutečnit dne 19. 11. 2006

 

Kontrolu plnění bude provádět konšelstvo průběžně na svých seděních. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tento článek byl převzat dne 11.12.2012 18:14:06 z Internetového serveru RajNet.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

.

 

* Ohlédnutí

20150801_SLAPY_TŘEBENICE.JPG
20150801_PRAHA_SLAPY_PRAHA.JPG
20150801PRAHA_SLAPY_PRAHA_VYŠEHRAD.JPG

* Ohlédnutí

20150628POUŤHUS1.jpg
20150628POUŤHUS21.jpg
20150628POUŤHUS5.jpg

* Ohlédnutí - Tryzna za utonulé - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA

20141102vltavankněz.jpg
20141102vltavanOLI.jpg
20141102vltavan.jpg
20141102vltavanMILI.jpg

"Porovnání historické trasy centrem českého hlavního města Prahy

20142106porovnánízima.jpg
20142106porovnáníléto.jpg

"Ohlédnutí * III. Staročeské máje v Kněževsi

201405májekněževes1.jpg
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy

"Účast v Betlémské kapli

6.7.2014_.jpg

"Ohlédnutí za Masopustní zábavou u sousedů OB Petra Gutha Smíchov

201402maškary.jpg

"Ohlédnutí za akcí "VEPŘOVÉ HODY S MAŠKARNÍ MERENDOU" - OB SVOJETICE

201402Svojetice.jpg

"Ohlédnutí za akcí "První hrnčířský masopust a zabíjačkové hody" OB Hrnčíře + Klub přátel Hrnčíř

201403hrnčíře.jpg
Z jihočeského kraje
  13.6.2020 -   OB Suchdol nad Lužnicí * oslava 10. výročí obnovení 
  14.6.2020 -   OB Ledenice * oslava 90. výročí založení
  20.6.2020 -   OB Lomnice nad Lužnicí * oslava 90 let trvání
 ​26.9.2020 -  OB Vodňany - oslava 85 let založení - upřesníme
 3.10.2020 - OB České Velenice - oslava 100 let založení
ZRUŠENÉ PLÁNOVANÉ OSLAVY ...
OB-Suchdol n/Lužnicí ruší oslavy10. výročí obnovení obce, které se měli
konat 13.června 2020. Všechny srdečně zdravíme, a snad se budeme moci
brzo sejít na nějaké té baráčnické akci. Přejeme Vám všem hodně zdraví.
Rychtář OB-Harák J.

***********************
90. výročí oslavy Lomnice nad Lužnicí
Po telefonické poradě mezi našimi sousedy a tetičkami Ti sousede
oznamuji a prosím to napsat do Jihočeského baráčníka, že
OSLAVY 90.VÝROČÍ V LOMNICI NAD LUŽNICÍ SE
NEUSKUTEČNÍ, RUŠÍME JE.
Je nám to moc líto, ale není v našich silách takovouto oslavu připravit 
na poslední chvíli. Jsme si vědomi, ţe většina baráčníků je ve věku tzv. ohrožení.
Po domluvě naplánujeme OSLAVY na jiný termín. Děkuji Ti za veškerou
práci, kterou pro nás baráčníky děláš.

Zdraví TETIČKA ZDENIČKA KALIANKOVÁ
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one