baráček.jpg

Obec Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves

Sdílené kanceláře Uhříněves

Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.

Ohlédnutí - Výroční valné volební zasedání - 2012 a 2013 - 2. února 2012 * OB Uhříněves"

volební uhříněvské zátiší s baráčkem
volební uhříněvské zátiší s baráčkem

.

Volby byly provedeny za naprostého souhlasu všech přítomných, kdy zvolené tetičky složily slib věrnosti a čestnosti na právo, že budou svorně a bez zisku pracovat pro blaho a rozkvět baráčnického sdružení.

V 17 hod. zahájila rychtářka OB Uhříněves tetička Podrázká výroční valné volební zasedání, při pietním aktu za tetičky a sousedy, kteří již nejsou mezi námi, provázela krátkou vzpomínkovou řečí panímaminka tetička Vlasta Dufková. Rychtářka dále přivítala všechny přítomné:

Delegáta XXIV. župy souseda Pavla Klímu (rychtáře XXIV. župy a rychtáře OB Praha I a V) a z jeho obcí např. rychtáře OB Roztyly souseda Tomáše Sedláčka, syndičku tetičku Jitku Sedláčkovou, berní -.šafářku tetičku Evu Lapkovou s dobrovodem z mladší generace, z OB Horní Měcholupy švandymistra souseda Františka Kožíška, pantatínka souseda Milana Wenzla, šafářku tetičku Annu Libánskou, z OB Prahy I. a V. souseda Jana Vlasáka a panímaminku tetičku Elišku Klímovou. Tetičky z OB Uhříněves měly připravené příspěvky z událostí, které se staly za poslední rok - úvodem zastoupila vzdělávatelku tetičku Libuši Votavovou v přečtením zprávy syndička tetička Jana  Sedláčková, dále přečetla zprávu o hospodaření berní tetička Jitka Futerová, šafářka tetička Božena Zahradníčková,  paňmaminka tetička Vlasta Dufková, gratulantka tetička Jaroslava Heřtová, švandymistrová tetička Ilona Vonášková  a na závěr přispěli pouze pozitivními a srdcehřejivými slovy již zmínění hosté. Asi po 19 hod jsme se zaposlouchali do příjemné hudby od živé kapely, zazpívali jsme si i zatancovali. Těšíme se opět na setkání s našemi tetičkami a sousedy z okolních nejbližších obcí nejen na oslavě 65. výročí vzniku založení naší obce spolu s "Václavskou  zábavou" v naší kmenové sousední hospůdce "Na Lišce", kde máme tu možnost využití prostoru s laskavým svolením provozovatele Václava Broučka, ale i na chystaných akcí např. výletech, oslavách a v neposlední řadě na hodnotících zasedání již začátkem příštího roku 2013.

 

Baráčnické symboly

 

PRAPOR

 

Prapor je velice nákladná záležitost,vyšívá se ručně,je chloubou každé obce.

 

RYCHTÁŘSKÉ PRÁVO

 

Značí postavení rychtáře,zahajují a ukončují se s ním zasedání ,skládá se na něj slib.

 

PŘÍSEŽNÉ PRÁVO

 

Stojí na stole vedle svícnů při slavnostních zasedáních,uvazují se na něj darované stuhy.

 

STAROČESKÁ POCTA

 

Chléb a sůl ,vítají se s ním hosté.

 

MÁJKA

 

Věnec se stuhami .

 

BARÁČNICKÝ SVÉRÁZ

 

Košile i halenky vyšité v národních barvách

 

Naše baráčnická písnička

 

Vždy ji zpíváme na konci slavnostního zasedání.

BARÁČNICKÁ

Na rychtě naší rádi se máme,
milo je tu posedět a ze zpráv se dovědět,
že tu práci svou dobře děláme
a na konci roku druhým rozdáme.

Přičin´ se každý,co síla je tvá,
aby lid náš lépe žil,z celé duše utužil
pouta bratrská ve své otčině,
láskou k vlasti národu a svojí rodině.

Refrén: Baráčník,ten má vždy jen jeden cíl,
pomoci druhým ze všech svojich sil.
Za vlast svou krásnou bohu děkujem,
jazyk český a národní zvyky nadevšechno milujem.

 

 

 

Út 22. říjen 2013, 15:39:19 CEST
vilonaz
1

* Ohlédnutí

20150801_SLAPY_TŘEBENICE.JPG
20150801_PRAHA_SLAPY_PRAHA.JPG
20150801PRAHA_SLAPY_PRAHA_VYŠEHRAD.JPG

* Ohlédnutí

20150628POUŤHUS1.jpg
20150628POUŤHUS21.jpg
20150628POUŤHUS5.jpg

* Ohlédnutí - Tryzna za utonulé - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA

20141102vltavankněz.jpg
20141102vltavanOLI.jpg
20141102vltavan.jpg
20141102vltavanMILI.jpg

"Porovnání historické trasy centrem českého hlavního města Prahy

20142106porovnánízima.jpg
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2022 05 15 NAVALIS
2022 05 15 NAVALIS

"Ohlédnutí * III. Staročeské máje v Kněževsi

201405májekněževes1.jpg
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy

"Účast v Betlémské kapli

6.7.2014_.jpg

"Ohlédnutí za Masopustní zábavou u sousedů OB Petra Gutha Smíchov

201402maškary.jpg

"Ohlédnutí za akcí "VEPŘOVÉ HODY S MAŠKARNÍ MERENDOU" - OB SVOJETICE

201402Svojetice.jpg

"Ohlédnutí za akcí "První hrnčířský masopust a zabíjačkové hody" OB Hrnčíře + Klub přátel Hrnčíř

201403hrnčíře.jpg
V nutném případě i mimo plánovaný termín svolá představenstvo Veleobce zasedání rychtářů žup a obcí bez žup
 
Pozvánka
 

Zasedání rychtářů žup a rychtářů obcí bez župy - sál Veleobce v SOBOTU 26. LISTOPADU 2022,  25. ČERVNA 202229. LEDNA 2022; 27. LISTOPADU 2021 od 9:30 hod.

Program

- zahájení a přivítání přítomných

- vzpomínka na zemřelé

- zpráva mandátové komise

- volba komise na usnesení

- schválení programu zasedání

- zpráva vzdělavatele

- zpráva syndičky

- zpráva rychtáře organizačního odboru

- zpráva rychtářky HFO

- zpráva berní

- zpráva slídilů účtů

- zpráva rychtáře černovického konšelstva

- zpráva rychtáře OTaK

- zpráva zodpovědného redaktora časopisu ČB

- zpráva panímaminky

- zpráva rychtáře

přestávka

- rozprava k předneseným zprávám

- volné návrhy

- návrh na usnesení a jeho schválení

- zhodnocení zasedání

- ukončení zasedání

skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one