baráček.jpg

Obec Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves

Sdílené kanceláře Uhříněves

Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ - ČESKÉ BARÁČNICTVO

PŘIPRAVUJE SE

 * V ROCE 2022 PŘIPADNE OSLAVA 125. + 1. VÝROČÍ ZALOŽENÍ VELEOBCE * Všebaráčnické ústředí založené 15. srpna 1896 * 

* V ROCE 2023 PŘIPADNE OSLAVA 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ODBORU PANÍMAMINEK 
* OHLÉDNUTÍ - 55. výročí odboru panímaminek z 21. dubna 2018 - panímaminky55.pdf

V SOBOTU xx. ZÁŘÍ 2023 -  OSLAVA 150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBCE BARÁČNÍKŮ KOLÍN - oslava 150 let vzniku baráčnictva se bude konat dne 16.9.2023 v Kolíně

na přelomu KVĚTNA a ČERVNA 2024 - OSLAVA 150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKÉHO BARÁČNICTVA - PRAHA
* OHLÉDNUTÍ - jedna z částí oslav 145. výročí NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ ČESKÉHO BARÁČNICTVA  z 16. června 2018 - VELEOBEC145_18.jpg
HISTORIE - VZDĚLAVATELSKÁ ZPRÁVA

* V ROCE 2022 PŘIPADNE OSLAVA 125. + 1. VÝROČÍ ZALOŽENÍ VELEOBCE * Všebaráčnické ústředí založené 15. srpna 1896 *

 
Sjednocením všech místních baráčnických spolků v Praze a okolí bylo vytvořeno všebaráčnické ústředí s názvem „ Veleobec Baráčníků pro země koruny české“. To se stalo 15. 8. 1896 pod vedením rychtáře Petra Vavřince Gutha ze Smíchova, který se stal prvním rychtářem Veleobce. Za něho byly vytvořeny organizační mezičlánky tzv. župy. Od roku 1897 začal vycházet vlastní časopis „Český Baráčník“. zpracovala teta ILA
BARÁČNÍCI NA SMÍCHOVĚ
 
Dne 7. května 1893 padlo v hostinci Austria rozhodnutí o založení dobročinného spolku. Dne 20. 5. 1893 se konalo pod vedením výrazné osobnosti baráčnického života Petra Gutha ustavující zasedání.  Prvním rychtářem se stal Antonín Laube. Při obci byl zřízen odbor dramatický a bohatá knihovna. O rok později se konala první valná hromada v pohostinství U Lva, kde byly přijaty úředně schválené stanovy. V roce 1895 se 80 krojovaných členů se třemi selskými jezdci účastnilo průvodu na Národopisnou výstavu. V roce 1896 se obec účastnila otevření školy v Pláni Věžovaté.  V roce 1918 obec přijala jméno po svém zakladateli. Ve druhé polovině 20. století pak obec upadla do klidu. Zachoval se historický prapor z roku 1952. K obnovení obce došlo  dne  2. 2. 2013. Obec nemá v současnosti svoji rychtu a schází se v restauraci U sv. Anny. 
Kamenný Újezd slavil 90 let vzniku baráčnické obce 23.7.2022

* Ohlédnutí

20150801_SLAPY_TŘEBENICE.JPG
20150801_PRAHA_SLAPY_PRAHA.JPG
20150801PRAHA_SLAPY_PRAHA_VYŠEHRAD.JPG

* Ohlédnutí

20150628POUŤHUS1.jpg
20150628POUŤHUS21.jpg
20150628POUŤHUS5.jpg

* Ohlédnutí - Tryzna za utonulé - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA

20141102vltavankněz.jpg
20141102vltavanOLI.jpg
20141102vltavan.jpg
20141102vltavanMILI.jpg

"Porovnání historické trasy centrem českého hlavního města Prahy

20142106porovnánízima.jpg
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2022 05 15 NAVALIS
2022 05 15 NAVALIS

"Ohlédnutí * III. Staročeské máje v Kněževsi

201405májekněževes1.jpg
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy

"Účast v Betlémské kapli

6.7.2014_.jpg

"Ohlédnutí za Masopustní zábavou u sousedů OB Petra Gutha Smíchov

201402maškary.jpg

"Ohlédnutí za akcí "VEPŘOVÉ HODY S MAŠKARNÍ MERENDOU" - OB SVOJETICE

201402Svojetice.jpg

"Ohlédnutí za akcí "První hrnčířský masopust a zabíjačkové hody" OB Hrnčíře + Klub přátel Hrnčíř

201403hrnčíře.jpg
V nutném případě i mimo plánovaný termín svolá představenstvo Veleobce zasedání rychtářů žup a obcí bez žup
 
Pozvánka
 

Zasedání rychtářů žup a rychtářů obcí bez župy - sál Veleobce v SOBOTU 26. LISTOPADU 2022,  25. ČERVNA 202229. LEDNA 2022; 27. LISTOPADU 2021 od 9:30 hod.

Program

- zahájení a přivítání přítomných

- vzpomínka na zemřelé

- zpráva mandátové komise

- volba komise na usnesení

- schválení programu zasedání

- zpráva vzdělavatele

- zpráva syndičky

- zpráva rychtáře organizačního odboru

- zpráva rychtářky HFO

- zpráva berní

- zpráva slídilů účtů

- zpráva rychtáře černovického konšelstva

- zpráva rychtáře OTaK

- zpráva zodpovědného redaktora časopisu ČB

- zpráva panímaminky

- zpráva rychtáře

přestávka

- rozprava k předneseným zprávám

- volné návrhy

- návrh na usnesení a jeho schválení

- zhodnocení zasedání

- ukončení zasedání

skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one