baráček.jpg

Obec Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves

Sdílené kanceláře Uhříněves

Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.

* Rádi uvítáme nové činovníky

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ SE BUDE KONAT V ÚTERÝ 6. ZÁŘÍ 2022 OD 18 HOD.

Našim úkolem je oslovovat mladou generaci, aby se s tradiční kulturou ztotožnila a začlenila ji do svých volnočasových aktivit.  
Hluboké kořeny folkloru a stále živé tradice, písničky, zvyky a řemesla našich předků, jak se dodnes dochovaly na území České republiky

 
středa 5. února 2014 - tetička Marie Vokounová
středa 5. února 2014 - tetička Marie Vokounová
úterý 7. února 2012 - tetička Alena Wünschová
úterý 7. února 2012 - tetička Alena Wünschová

Jak hlasovat per rollam

Korespondenční hlasování je velmi jednoduché. Člen společenství dostane obálku s návrhem, o kterém se rozhoduje. Zvolí z možností: souhlasím, nesouhlasím, zdržel jsem se; a arch poštou odešle zpět výboru, resp. osobě, která měla právo hlasování per rollam svolat. Tím je odhlasováno.

Dne 24. 4. 2020 vstoupil v účinnost zákon 191/2020 Sb. umožňující mj. provést hlasování per rollam i pro spolky, které tuto možnost nemají v regulích,

žádostbaráčníků..jpg
Podklad pro kandidátní listinu pro období 2022/2023

Funkce

Jméno

Adresa

E-mail

Telefon

Rychtářka

Julie Podrázká

Uhříněves

 

 

Vzdělavatel

Pavel Klíma

Spořilov

 

 

Syndička

Marie Vokounová

Uhříněves

 

 

Berní

Vlasta Dufková

Uhříněves

 

 

Šafářka

Alena Wünschová do 31.1.2022
Boženka Zahradníčková od 1.4.2022

Uhříněves

Uhříněves

 

 

Paňmaminka

Boženka Zahradníčková

Uhříněves

 

 

Slídilka účtu

Vlasta Dufková

Uhříněves

 

 

Gratulantka

Marie Vokounová

Uhříněves

 

 

Švandymistrová
technický správce internetových stránek

Ilona Vonášková

Uhříněves

 

 

řadové členky Jitka Futerová
 Zdena Horníková
Libuše Votavová
Alena Wünschová od 1.4.2022
Uhříněves
Uhříněves
Uhříněves
Uhříněves
   
delegátka do XXIV. Župy - Slídilka účtu  Julie Podrázká Uhříněves    
Hospodářsko-finanční odbor

před zasedáním konšelstva první úterý v měsíci od 17 hod.

rychtářka HFO Zahradníčková Božena matka praporu  
  Futerová Jitka berní  
šafářka Zahradníčková Božena správce majetku  
  Dufková Vlasta slídilka účtu  
vzdělavatel Klíma Pavel slídil účtu
Podklad pro kandidátní listinu pro období 2020/2021

Funkce

Jméno

Adresa

E-mail

Telefon

Rychtářka

Julie Podrázká

Uhříněves

 

 

Vzdělavatelka

Zdena Horníková

Uhříněves

 

 

Syndička

Vlasta Dufková

Uhříněves

 

 

Berní

Jitka Futerová

Uhříněves

 

 

Šafářka

Alena Wünschová

Uhříněves

 

 

Paňmaminka

Boženka Zahradníčková

Uhříněves

 

 

Slídilkyúčtu

Marie Vokounová
Libuše Votavová

Uhříněves

 

 

Gratulantka

Marie Vokounová

Uhříněves

 

 

Zástupce

Pavla Vyhnálková

Uhříněves

 

 

Švandymistrová
technický správce internetových stránek

Ilona Vonášková

Uhříněves

 

 

delegátka do XXIV. Župy - Slídilka účtu  Julie Podrázká Uhříněves    
Hospodářsko-finanční odbor

před zasedáním konšelstva první úterý v měsíci od 17 hod.

rychtářka HFO Zahradníčková Božena matka praporu  
  Futerová Jitka berní  
šafářka Wünshová Alena správce majetku  
syndička Dufková Vlasta slídilka účtu  
gratulantka Vokounová Marie slídilka účtu
Konšelstvo Obce Baráčníků Uhříněves pro období 2018/2019

Funkce

Jméno

Adresa

E-mail

Telefon

Rychtářka

Julie Podrázká

Uhříněves

 

 

Vzdělavatelka

Zdena Horníková

Uhříněves

 

 

Syndička

Vlasta Dufková

Uhříněves

 

 

Berní

Jitka Futerová

Uhříněves

 

 

Šafářka

Alena Wünschová

Uhříněves

 

 

Paňmaminka

Pavla Vyhnálková

Uhříněves

 

 

Slídilka účtu

Marie Vokounová

Uhříněves

 

 

Gratulantka

Marie Vokounová

Uhříněves

 

 

Zástupce

Boženka Zahradníčková

Uhříněves

 

 

Švandymistrová 
technický správce internetových stránek

Ilona Vonášková

Uhříněves

 

 

delegátka do XXIV. Župy - Slídilka účtu  Julie Podrázká Uhříněves    
Podklad pro kandidátní listinu
2014 ob uhříněvesvolby.jpg
2014 ob uhříněvesvolby..jpg
2014 ob uhříněvesvolby...jpg
2014 ob uhříněvesvolby....jpg
středa 5. února 2014 - skládání slibu konšelstva OB Uhříněves

20140205VVVZkonšelstvo.jpg
středa 5. února 2014 - skládání slibu konšelstva OB Uhříněves
středa 5. února 2014 - skládání slibu konšelstva OB Uhříněves
201202volby OB Uhříněves.jpg
201202volby OB Uhříněves..jpg
201202volby OB Uhříněves...jpg
Út 14. červen 2022, 08:07:31 CEST
vilonaz

* Ohlédnutí

20150801_SLAPY_TŘEBENICE.JPG
20150801_PRAHA_SLAPY_PRAHA.JPG
20150801PRAHA_SLAPY_PRAHA_VYŠEHRAD.JPG

* Ohlédnutí

20150628POUŤHUS1.jpg
20150628POUŤHUS21.jpg
20150628POUŤHUS5.jpg

* Ohlédnutí - Tryzna za utonulé - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA

20141102vltavankněz.jpg
20141102vltavanOLI.jpg
20141102vltavan.jpg
20141102vltavanMILI.jpg

"Porovnání historické trasy centrem českého hlavního města Prahy

20142106porovnánízima.jpg
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2022 05 15 NAVALIS
2022 05 15 NAVALIS

"Ohlédnutí * III. Staročeské máje v Kněževsi

201405májekněževes1.jpg
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy

"Účast v Betlémské kapli

6.7.2014_.jpg

"Ohlédnutí za Masopustní zábavou u sousedů OB Petra Gutha Smíchov

201402maškary.jpg

"Ohlédnutí za akcí "VEPŘOVÉ HODY S MAŠKARNÍ MERENDOU" - OB SVOJETICE

201402Svojetice.jpg

"Ohlédnutí za akcí "První hrnčířský masopust a zabíjačkové hody" OB Hrnčíře + Klub přátel Hrnčíř

201403hrnčíře.jpg
V nutném případě i mimo plánovaný termín svolá představenstvo Veleobce zasedání rychtářů žup a obcí bez žup
 
Pozvánka
 

Zasedání rychtářů žup a rychtářů obcí bez župy - sál Veleobce v SOBOTU 26. LISTOPADU 2022,  25. ČERVNA 202229. LEDNA 2022; 27. LISTOPADU 2021 od 9:30 hod.

Program

- zahájení a přivítání přítomných

- vzpomínka na zemřelé

- zpráva mandátové komise

- volba komise na usnesení

- schválení programu zasedání

- zpráva vzdělavatele

- zpráva syndičky

- zpráva rychtáře organizačního odboru

- zpráva rychtářky HFO

- zpráva berní

- zpráva slídilů účtů

- zpráva rychtáře černovického konšelstva

- zpráva rychtáře OTaK

- zpráva zodpovědného redaktora časopisu ČB

- zpráva panímaminky

- zpráva rychtáře

přestávka

- rozprava k předneseným zprávám

- volné návrhy

- návrh na usnesení a jeho schválení

- zhodnocení zasedání

- ukončení zasedání

skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one